CJLB402 Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. (přednášející)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška nabídne informace o nejvýraznějších tendencích, osobnostech a dílech české literatury od poválečných let do současnosti. V přednášce jsou představeny a vyloženy vlivy významných seskupení, osobností a institucí v historickém kontextu; např. první a druhá vlna válečné prózy, autoři kolem časopisu Květen, autoři šedesátých let, exilová literatura a nakladatelství, samizdat, underground atd. Na konci tohoto kurzu bude student schopen se orientovat v literatuře 2. poloviny 20. století.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- zařadit probíraná díla do vývoje světové literatury;
- vysvětlit dějinný a sociální kontext;
- porozumět teoretickým a estetickým koncepcím;
- interpretovat díla sekundární literatury.
Osnova
 • Seznam přednášek v kurzu:
 • Čeští spirituální básníci 1948-1968.
 • Skupina 42, poválečný surrealismus a skupina kolem časopisu Květen.
 • Česká próza 60. let.
 • Samizdatová a exilová nakladatelství a nezávislá kultura 70. a 80. let.
 • Česká próza 70. let.
 • Postmoderní a jiná próza 80. let.
 • Česká historická próza v 60. letech.
 • Underground.
 • Podoby autenticity.
 • Česká poezie v 60. letech.
 • Poezie po roce 1989.
 • Próza po roce 1989.
Literatura
  povinná literatura
 • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Věra Brožová - Alena Šidáková Fialová - Petr. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 549 stran. ISBN 9788020015280. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří a Zdeněk KOŽMÍN. Na tvrdém loži z psího vína :česká poezie od 40. let do současnosti. Vyd. 1. Brno: Jota, 1998. 318 s. ISBN 80-7242-001-1. info
  doporučená literatura
 • Dějiny české literatury 1945-1989, III. ISBN 9788020015839
 • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Petr Čornej - Alena Šidáková Fialová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 431 s. ISBN 9788020015273. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • ZAND, Gertraude. Totální realismus a trapná poezie : česká neoficiální literatura 1948-1953. Translated by Zuzana Adamová. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 240 s. ISBN 8072940481. info
 • PILAŘ, Martin. Underground : (kapitoly o českém literárním undergroundu). Vyd. 2. Brno: Host, 2002. 175 s. ISBN 8072940465. info
 • MACHALA, Lubomír. Literární bludiště : bilance polistopadové prózy. Vyd. 1. Praha: Brána, 2001. 241 s. ISBN 8024207354. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Nová jména v české poezii 90. let. Brno: CERM - akademické nakladatelství, 1998. 16 s. Literatura. ISBN 80-7204-100-2. info
 • KOSKOVÁ, Helena. Hledání ztracené generace. 2. rozš. vyd., v H & H 1. Jinočany: H & H, 1996. 223 s. ISBN 80-85787-93-8. info
 • DOKOUPIL, Blahoslav a Miroslav ZELINSKÝ. Slovník české prózy 1945-1994. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1994. 490 s. ISBN 80-85491-84-2. info
 • SUCHOMEL, Milan. Literatura z času krize : šest pohledů na českou prózu 1958-1967. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1992. 142 s. ISBN 8071080519. info
  neurčeno
 • GILK, Erik, Jana KOLÁŘOVÁ, Radek MALÝ, Lenka POŘÍZKOVÁ a Jan SCHNEIDER. Panorama české literatury. Edited by Lubomír Machala. Vydání první. Praha: Knižní klub, 2015. 303 stran. ISBN 9788024250540. info
 • GALÍK, Josef, Erik GILK, Petr HORA, Jana KOLÁŘOVÁ, Petr KOMENDA, Radek MALÝ, Eduard PETRŮ, Martin PODIVÍNSKÝ, Jan SCHNEIDER, Jiří SKALIČKA a Alena ŠTĚRBOVÁ. Panorama české literatury. Edited by Lubomír Machala. Vydání první. Praha: Knižní klub, 2015. 607 stran. ISBN 9788024248189. info
 • V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Edited by Alena Šidáková Fialová - Petr Hruška - Lenka Jungmannová. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 817 stran. ISBN 9788020024107. info
 • Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Veronika Košnarová - Kateřina Piorecká - Karel P. Vydání první. Praha: Academia, 2012. 487 stran. ISBN 9788020020574. info
 • V souřadnicích volnosti : česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Edited by Petr Hruška. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 738 s. ISBN 9788020016300. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Zápočet udělují přednášející na základě písemného prověření studujícího.
Informace učitele
Plán přednášek pro jarní semestr 2022:


• 17. 2. Petr Bubeníček: Poválečná situace; Skupina 42, poválečný surrealismus, skupina kolem časopisu Květen; česká poezie v 60. letech


• 24. 2. P. Bubeníček: Česká historická próza v 60. letech


• 3. 3. Z. Fišer: Experimentální poezie (od 50. let)


• 10. 3. Z. Fišer: Samizdatová a exilová nakladatelství a periodika 70. a 80. l.


• 17. 3. Z. Fišer: Underground (od 50. let)


• 24. 3. Luisa Nováková: Čeští spirituální básníci


• 31. 3. Z. Fišer: Postmoderní próza od 80. let


• 7. 4. Z. Fišer: Česká próza v hledání autenticity


• 21. 4. M. Balaštík: Poezie po 1989


• 28. 4. Miroslav Balaštík: Próza po 1989


• 5. 5. M. Suchomel: Česká próza 60. let.


• 12. 5. aktuální otázky literárního provozu, konzultace


• 19. 5. zápočtový týden


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Přednáška obsáhne informace o nejvýraznějších jevech, tendencích, osobnostech a dílech české literatury od poválečných let do současnosti. Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.