CJQ017 Czech Literature of the 19th Century I

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc. (lecturer)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Zuzana Muchová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Thu 12:00–13:40 C11
Prerequisites (in Czech)
CJQ006 Comprehensive Exam
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The lecture is devoted to the Czech literature of the National Revival period and the literature of the second half of 19th century. It is elementary course that will introduce students of the Czech for foreigners to the first century of Czech modern literature. After the graduating students will be able to understand and explain main features of the Czech literature in this period and they will be prepared to take part in the lecture CJQ021 (Czech literature of the 19th century II).
Syllabus
 • The course is devoted to overview the specific features of this period in the Czech literature (in consideration of students skills and knowledge). The main features of the Czech literature in 19th century will be explained. We will pay attention to contemporary specificity of the literary production (in language and style).
Literature
 • Biedermeier : umění a kultura v českých zemích 1814-1848. Edited by Radim Vondráček. V Praze: Uměleckoprůmyslové museum, 2008. 527 s. ISBN 9788086990453. info
 • HAMAN, Aleš. Trvání v proměně : česká literatura devatenáctého století. 1. vyd. Praha: ARSCI, 2007. 370 s. ISBN 9788086078717. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • WELLEK, René. Koncepty literární vědy. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H&H, 2005. 229 s. ISBN 80731903707. info
 • HRBATA, Zdeněk and Martin PROCHÁZKA. Romantismus a romantismy : pojmy, proudy, kontexty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 417 s. ISBN 8024610604. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 3, M-Ř. Sv. I, M-O. Edited by Jiří Opelík. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 728 s. ISBN 80-200-0708-31. info
 • HAMAN, Aleš. Česká literatura 19. století a evropský kontext. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 1999. 182 s. ISBN 80-7082-548-0. info
 • NOVÁK, Jan Václav and Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
 • MACURA, Vladimír. Znamení zrodu :české národní obrození jako kulturní typ. 2., rozšíř. vyd., v H&H 1. Jinočany: H & H, 1995. 264 s., [8. ISBN 80-85787-74-1. info
 • GALÍK, Josef. Panorama české literatury :(literární dějiny od počátků do současnosti). Edited by Lubomír Machala - Eduard Petrů. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1994. 547 s. ISBN 80-85839-04-0. info
 • VODIČKA, Felix. Počátky krásné prózy novočeské :příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy. Vyd. 1. Praha: H & H, 1994. 366 s. ISBN 80-85787-62-8. info
 • JEŘÁBEK, Dušan. Česká literatura od konce národního obrození do roku 1918. Vyd. 2. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 95 s. ISBN 8021007028. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. Edited by Vladimír Forst. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. s. 597-137. ISBN 8020003452. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. Edited by Vladimír Forst. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. s. 597-137. ISBN 8020003452. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Román mezi modernami : studie z historické poetiky. Praha: Československý spisovatel, 1989. info
 • ZEMAN, Milan. Rozumět literatuře : interpretace základních děl české literatury. 1 [Zeman, 1989]. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. info
 • Akademie věd České republiky (Praha). Ústav pro českou a světovo. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 1, A-G. Edited by Vladimír Forst. Vyd. 1. Praha: Academia, 1985. 900 s. info
 • BRABEC, Jiří. Dějiny české literatury. 3, Literatura druhé poloviny devatenáctného století. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 631 s. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Dějiny české literatury. 2, Literatura národního obrození. Edited by Felix Vodička, Edited by Karel Dvořák. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 684 s. info
Teaching methods
lecturing
Assessment methods
Lectures, reading. The lecture will be finished with colloquium that will verify the knowledge.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Spring 2010, Autumn 2011, Spring 2012, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Spring 2016.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/CJQ017