CJVAST Angličtina pro studium a stáže v zahraničí

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Abigail Mokra, M.A. et M.A. (přednášející)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (pomocník)
Garance
Abigail Mokra, M.A. et M.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 L31
Předpoklady
English on level B1 according to CEFR is expected.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Cíle předmětu
Student bude na konci kurzu schopen využívat praktických komunikativních a akademických dovedností, jejichž nácvik tvoří podstatnou část kurzu ;
student bude umět připravit a přednést prezentaci na témata, která bezprostředně souvisí se studiem na zahraničních univerzitách a intekulturním prostředím. ;
student si rozšíří znalosti o kulturních rozdílech ;
student si procvičí všechny jazykové dovednosti (mluvení,čtení,poslech a psaní)a rozšíří slovní zásobu.
Výstupy z učení
At the completion of the course, the student is able to do the following at a level of at least B1+ (CEFR): 1. Apply the presentation criteria (presented in the course) for the preparation and delivery of a presentation related to study abroad topics and/or cultural differences. 2. Demonstrate the skill of responding appropriately to discussion questions posed after a presentation; speak spontaneously and comprehensibly in the context of the class ( e.g. discussions, expressing one's own ideas, paraphrasing and summarizing others' ideas, including those that are in person, recordings and texts). 3. Practise filling in application forms for study abroad. 4. Apply the principles of writing a motivation letter presented in the course and write a motivation letter for study abroad and a formal e-mail in the university context. 5. Compare, contrast and evaluate different cultures. 6. Manage practical topics (e.g. travelling, accommodation, banking and medical aid). 7. Demonstrate understanding of spoken language in the context of discussions, presentations, and recordings. 8. Interpret and summarize English texts from online newspapers.
Osnova
 • The order might change slightly during the semester. ;
 • 1. Introduction and Presentation Skills 2. Cultural Differences I 3. Cultural Differences II 4. Cultural Differences III 5. Administration 6. Travelling and Introductiono to Essay Writing 7. Accommodation Abroad 8. University 9. Library 10.Practical Communication: Banking and Medical Aid
Literatura
  povinná literatura
 • Seminar materials 1 - 10
  doporučená literatura
 • BBC broadcasting, Euronews and CNN
 • http://peakperformer.wordpress.com/2012/06/21/hofstedes-onion-model-of-culture/
 • http://geert-hofstede.com/dimensions.html
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521532892. info
 • HOFSTEDE, Geert. Cultures and organizations :software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival. 1st pub. London: Harper Collins Business, 1994. xiv, 279 s. ISBN 0-00-637740-8. info
Výukové metody
Seminář: - prezentace studentů na témata, která úzce souvisí se studiem v zahraničí a různými kulturami - skupinová diskuse - práce s krátkými videi - poslechová cvičení - čtení s porozuměním - psaní kratších útvarů(formální email, krátké shrnutí) - skupinové projekty - domácí úkoly
Metody hodnocení
Cvičení - seminář Podmínky pro udělení zápočtu: - 70 % účast na seminářích - ústně podaná krátká prezentace během semestru (6-8 minut) na téma, které souvisí se studiem nebo prací v zahraničí a různými kulturami - krátký písemný úkol na základě zadání vyučující (např. formální email, krátké shrnutí, apod.) Class exercices - seminar Reguirements for the course completion: - 70 % seminar attendance - short oral presentation (6-8 minutes)on popular/academic topic - short written assignment (e.g.formal email,short summary,etc.) - domácí příprava se předpokládá
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Kurz je primárně určen pro studenty plánující vyjet na studijní či pracovní pobyt do zahraničí zejména v rámci programu Erasmus+. Mohou si jej však zapsat i ti studenti, kteří se již některé studentské výměny zúčastnili a také ti, kteří si chtějí pouze zdokonalit a procvičit své praktické a akademické jazykové dovednosti. Otevřen je jak studentům bakalářských, tak i magisterských studijních programů. The course is primarily intended for students planning to travel abroad for a study stay or work internship, especially through the Erasmus+ program. It is suitable for students who have already taken part in student exchanges, or those who simply wish to practice and perfect their practical and academic language skills. Both Bachelor's and Master's students are welcome.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/CJVAST