DAF10 Pedagogická praxe

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Student absolvoval kurz DAF09 Pedagogická asistence.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět rozvíjí pedagogické schopnosti doktorandů a umožňuje jim osvojit si schopnosti nezbytné k samostatné výuce.
Výstupy z učení
- student je schopen připravit kompletní sylabus kurzu a jednotlivé přednášky
- student je schopen zpracovat studijní materiály pro daný kurz
- student je schopný hodnotit studentské výstupy
Osnova
  • Studenti realizují výuku v rozsahu jednosemestrální výuky - buď na pracovišti, nebo jinde, podle dohody se školitelem.
  • Student realizuje výuku včetně přípravy studijních materiálů, tvorby testů (či jiné formy hodnocení) a uzavření. V případě potřeby konzultuje průběh své výuky se školitelem, případně dalšími pedagogy.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu výuky.
Výukové metody
Realizace vlastního kurzu v supervizi školitele.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě předloženého dokladu o realizaci kursu (ve formě anotace v ISu, případně jiného veřejně dostupného/ověřitelného dokladu, je-li výuka realizována mimo MU).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/DAF10