DAF12 Zahraniční stáž

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
30 dní. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student si prostřednictvím zahraniční stáže rozšiřuje znalosti a osvojuje dalších akademické kompetence, navazuje vazby v mezinárodním prostředí.
Výstupy z učení
- student se orientuje v mezinárodní akademickém prostředí
- student je schopen realizovat výzkum v zahraničí
Osnova
  • Student si na základě tématu výzkumu a aktuálních možností vybere stáž na vhodném výzkumném pracovišti a absolvuje ji v minimálně délce jeden měsíc.
  • Student v kombinované formě studia může stáž po dohodě se školitelem jako sérii kratších pobytů.
Literatura
  • Kurz nevyžaduje literaturu.
Výukové metody
Individuální zahraniční stáž.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě předloženého dokladu potvrzeného hostitelskou stranou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/DAF12