logo Filozofická fakulta Ústav filmu a audiovizuální kultury
14211037 OFV Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavuMgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci