logo Filozofická fakulta Ústav filmu a audiovizuální kultury
14211037 OFV Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavuMgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci