DAF15 Prezentační a publikační praxe II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Předpoklady
Student absolvoval povinné předměty týkající se publikační a konferenční praxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dále rozvíjet studenty v oblasti odborné publikační a prezentační činnosti.
Výstupy z učení
Student dále rozvíjí svou publikační a prezentační činnost v návaznosti na předchozí výuku.
Osnova
  • Student pracuje na odborné studii nebo prezentaci samostatné, konzultuje ji dle potřeby školitelem.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Individuální práce studenta.
Metody hodnocení
Zápočet je školitelem udělen na základě publikování odborné studie v recenzovaném odborném periodiku nebo vystoupení na mezinárodní konferenci. Student předloží článek/konferenční zprávu včetně kompletního bibliografické údaje a zadá výstup do ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/DAF15