DISE001 Guest Lecturer Course 1 (Weronika Parfianowicz-Vertun)

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost angličtiny (alespoň pasivní).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je věnován zprostředkování znalostí a kompetencí z oblastí dějin a teorie divadla, které nejsou součástí kurikula prostřednictvím pravidelně vypisovaných předmětů, stejně jako z oblastí s teatrologií bezprostředně souvisejících (např. performance studies, další vědy o umění apod.). Dále je cílem předmětu umožnit studentům vhled do jiných metod bádání, než představuje výzkum a výuka interních zaměstnanců katedry, a zlepšení jazykových kompetencí studentů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student/ka:
- mít širší představu o tom, co vše je možné zkoumat v rámci teatrologického výzkumu;
- znát různé metodologie humanitního výzkumu;
- schopen/na je také aplikovat;
- schopen/na pochopit odborný výklad v anglickém jazyce a vést dialog o daném tématu.
Osnova
 • Vystavit (si) bydlení, zabydlet na výstavě
 • Ve 20. století se světové a statní výstavy staly důležitým médiem a nástrojem bytové politiky. Vláda a rozmanité společenské organizace využívaly vizuální a performativní potenciál výstavních prostorů ve své propagační a edukační činnosti. Většinou byly využívány jako politický nástroj za účelem ukazování úspěchů vlády a státu, jako během proslulé Výstavy Soudobé Kultury v Brně v roce 1928, občas se ale výstava stávala/ stala subversivním médiem pro sociální kritiku a odhalování prostorů, ve kterých stát a vláda selhávaly, jako v případě projektu Jiřího Krohy „Sociologický fragment bydlení” nebo výstavy „Mieszkanie najmniejsze”(Nejmenší byt) organizované Varšavském Bytovém Družstvem.
 • Během kurzu se zamyslíme nad vizuálními a performativními specifiky výstavy jako média společenského a politického jednání v oblastí bytové politiky a také nad výstavou jako svéráznou metaforou ovlivňující v průběhu dekád kulturu bydlení. Podíváme se na proměny státních a světových výstav a jejich významů v průběhu 20. století a také na jiné média, které organizovaly kolektivní představy o tom, co znamená „bydlet dobře”, zejména časopisy, příručky a televizní pořady. Na závěr se podíváme, co z projektu kultury bydlení zbylo v době normalizace v kontextu globálních proměn politicko-ekonomických.
 • Důležitým prvkem kurzu bude také komparatistická reflexe kultury bydlení a bytové politiky v Polsku a Československu.
 • Kurz bude rozdělen do třech části:
 • I) Státní a světové výstavy jako médium a jeho proměny v 20. století. Kultura bydlení v Československu
 • II) Kultura bydlení a bytová politika v meziválečném a poválečném Polsku (ve formě přednášky s využitím vizuálních a filmových materiálů)
 • III) „Dům bytové kultury” nebo konec bytové utopie. (ve formě semináře. Materiálem k diskusi bude hra Václava Havla „Vernisáž”, vybraná čísla časopisu „Domov”)
 • Kurz bude realizování blokově v těchto časech na učebně J001
 • 7. 11 - 16.00-17.40
 • 8. 11 - 14:00-15.40
 • 11. 11 - 10.00-11.40
Literatura
 • - Almanach Výstava soudobé kultury v Brně 1928
 • - Architekti dlouhé změny. Expertní kořeny postsocialismu v Československu (1980–1995), red. Adéla Gjuričová, Michal Kopeček, Petr Roubal, Matěj Spurný, Tomáš Vilímek, Praha 2019
 • - Bruselský sen: Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu, ed., Praha 2008
 • - Automat na výstavu. Československý pavilon na EXPO 67 v Montrealu, ed. Terezie Nekvindová, Daniela Kramerová a kol., Praha 2017
Výukové metody
přednáška, diskuze, samostatná četba
Metody hodnocení
Docházka (100%), esej (4000 znaků).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
V angličtině. Pro získání kreditu je vyžadována účast na přednášce a splnění zadaného úkolu. In English. The attendance is required as well as completing the given homework.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DISE001