DISM001 Metodologie divadelních studií

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/6. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 G01
Předpoklady
Předmět je určen výhradně studentům magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se formou diskusí věnuje základním metodologickým otázkám divadelní vědy. Studenti se seznámují s jednotlivými modelovými situacemi, které budou nuceni řešit i při psaní své vlastní práce.

Předmět je určen magisterským studentům KDS a je pro ně povinný.
Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- kriticky analyzovat metodologické postupy odborného textu;
- navrhnout metodologický přístup pro zvolený výzkum.
Osnova
 • Dobová podmíněnost studia historie
 • Metodologické přístupy k historiografii
 • Analýza inscenace jako problém
 • Stavba odborného textu
 • Režijní monografie
 • A jiné, dle potřeby a povahy prací studentů.
Literatura
  povinná literatura
 • IGGERS, Georg G. Dějepisectví ve 20. století : od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Edited by Pavel Kolář. Praha: NLN, 2002. 177 s. ISBN 8071065048. info
 • WHITE, Hayden V. Tropika diskursu : kulturně kritické eseje. Translated by Ladislav Nagy. 1. české vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2010. 364 s. ISBN 9788024611235. info
  doporučená literatura
 • ČERNÝ, František. Metodologie výzkumu dějin divadla. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 135 s. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Fikce a historie v období postmoderny. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 155 s. ISBN 9788020015815. info
 • POSTLEWAIT, Thomas. The Cambridge introduction to theatre historiography. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. xi, 346. ISBN 9780521495707. info
 • ŘEPA, Milan. Poetika českého dějepisectví. Vyd. 1. Brno: Host, 2006. 260 s. ISBN 8072941895. info
 • ZÁVODSKÝ, Artur a Zdeněk SRNA. Úvod do divadelní vědy : (teatrologie). 2., rozš. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1972. info
Výukové metody
diskuse, prezentace
Metody hodnocení
Hodnocení na základně průběžně zadávaných úkolů.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DISM001