DSBcA13 Přechodné období mezi antikou a středověkem

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. Frederik Galambosi (cvičící)
Mgr. Nina Jašková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Ideální je absolvování přednášek Řím I a II (není nutnou podmínkou).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je vyložit přeměnu antické společnosti ve středověkou a uvést příčiny této transformace.
Výstupy z učení
Student po ukončení kurzu bude schopen:
- samostatně posoudit významnost příčin, které vedly k proměně antické společnosti ve středověkou;
- charakterizovat hlavní nositele kontinuity mezi antikou a středověkem;
- posoudit podíl vnitřních problémů říše a tzv. velkého stěhování národů na zánik římské říše na Západě;
- charakterizovat příčiny přežívání Byzance.
Osnova
 • 1. Názory dřívějších a současných badatelů na pozdní antiku, problematika kontinuity a zlomu mezi antikou a středověkem.
 • 2. Krize římské říše ve 3. stol. n. l. (zemědělství, města, občanská společnost, náboženství).
 • 3. Vývoj v "barbarském" světě ve 3. stol.
 • 4. Příčiny krize v očích současníků a podle moderních historiků.
 • 5. Odlišnosti dominátu od principátu, pojem římského absolutismu.
 • 6. Reformy císařů Diocletiana a Constantina I.
 • 7. Společenské stavy pozdní antiky.
 • 8. Změny v postavení kolónů a otroků, obecné tendence k polosvobodě.
 • 9. Římské vojsko a jeho barbarizace.
 • 10. Velká sociální hnutí pozdní antiky a jejich příčiny.
 • 11. Agri deserti a daňová politika říše.
 • 12. Konstantinovský náboženský obrat. Spolupráce státu a církve.
 • 13. Významní císařové dominátu po Diocletianovi a Constantinovi I.
 • 14. Vrchol velkého stěhování národů a jeho dopad na římskou říši.
 • 15. Vizigóti a římské impérium. První křesťané germánského světa. Vulfilova bible; Vizigóti v Gallii a Hispánii.
 • 16. Hunové a římské impérium.
 • 17. Hlavní středověkotvorné procesy.
 • 18. Snaha východořímské říše o ovládání římského Západu a stručná informace o barbarských germánských královstvích na Západě.
Literatura
  povinná literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila a Markéta MELOUNOVÁ. Římské císařství II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 103 s. ISBN 9788021069589. info
 • CLAUSS, Manfred. Konstantin Veliký : římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím. Translated by Vlastimil Drbal. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2005. 141 s. ISBN 8070217340. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 416 s. Edice Historica. ISBN 8070215062. info
 • ČEŠKA, Josef. Zánik antického světa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000. 277 s. ISBN 8070213868. info
 • ČEŠKA, Josef. Římský stát a katolická církev ve IV. století. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1983. 162 s., [1. info
 • GIBBON, Edward. Úpadek a pád Římské říše : výbor : The decline and fall of the roman empire (Orig.). Translated by Adolf Felix, Edited by Jiří Klabouch - Josef Polišenský. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1983. 404 s., ba. info
  doporučená literatura
 • JONES, A. H. M.; MARTINDALE, J. R.; MORRIS, J. The Prosopography of the Later Roman Empire. Volume I. Cambridge 1971.
 • MARTINDALE, J. R. The Prosopography of the Later Roman Empire. Volume II. Cambridge 1980.
 • Constantine :dynasty, religion and power in the later Roman empire. Edited by Timothy David Barnes - Richard Boxhall. 1 online r. ISBN 9781444396249. info
 • STEIN, E. Geschichte des spätrömischen Reiches. Strassburg 1928.
 • MITCHELL, Stephen. The History of the Later Roman Empire AD 284-641. Oxford 2007.
 • VOGT, Joseph. Der Niedergang Roms: Metamorphose der antiken Kultur. Zürich: Kindler Verlag, 1965.
 • Extra fines imperii. Edited by Jaroslav Tejral, Translated by Jana Kličová. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 446 stran. ISBN 9788021085794. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Attila : Hunové, Řím a Evropa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2012. 340 s. Historica. ISBN 978-80-7429-169-2. info
 • The Cambridge companion to the Age of Constantine. Edited by Noel Emmanuel Lenski. Rev. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. xx, 471. ISBN 9781107013407. info
 • BABIC, Marek. Od antiky k stredoveku : dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284-476. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. 331 s. ISBN 9788073252021. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Frankové a Evropa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2009. 335 s. ISBN 9788070219423. info
 • A.H.M. Jones and the later Roman Empire. Edited by David M. Gwynn. Boston: Brill, 2008. xv, 281 p. ISBN 9004163832. info
 • DOLEŽAL, Stanislav. Interakce Gótů a římského impéria ve 3.-5. století n.l. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2008. 337 s. ISBN 9788024615318. info
 • REECE, Richard. The later Roman Empire : an archaeology AD 150-600. New edition. Stroud: Tempus, 2007. 192 stran. ISBN 9780752442051. info
 • GOFFART, Walter A. Barbarian tides : the migration age and the later Roman Empire. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006. x, 372. ISBN 0812239393. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Půda nebo daně? In Querite primum regnum Dei. I. Brno: Matice moravská, 2006. s. 99-105, 7 s. ISBN 80-86488-35-7. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Aleš HOMOLA. Stěhování národů a východ Evropy. I. Praha: Vyšehrad, 2006. 525 s. Hitorica. ISBN 80-7021-787-1. info
 • The governor and his subjects in the later Roman empire. Edited by Danièelle Slootjes. Boston: Brill, 2006. xvii, 204. ISBN 9789047409342. info
 • The Cambridge ancient history. Edited by Averil Cameron - John Bryan Ward-Perkins - Michael Whitby. Repr. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. xx, 1166. ISBN 0521325919. info
 • DROBERJAR, Eduard. Věk barbarů : české země a stěhování národů z pohledu archeologie. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005. 260 s. ISBN 8071856568. info
 • HERRIN, Judith. Ženy v purpuru. Translated by Vladimír Vavřínek. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2005. 349 s. ISBN 8020411917. info
 • Ruling the later Roman Empire. Edited by Christopher Kelly. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2004. 341 p. ISBN 0674015649. info
 • KOCÁKOVÁ, Marcela. Církev pronásledovaná a pronásledující na přelomu antiky a středověku. 1995. 76 s. + [1. info
Výukové metody
Přednášky, doplněné teoretickou přípravou studentů; seminář.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení má podobu ústní zkoušky. Je nutné se i samostatně doma připravovat.
Seminární část je hodnocena na základě aktivity v hodinách a seminární práce.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti Dějin starověku ukončují zkouškou. Studenti jiných oborů ukončují kolokviem.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: dvakrát týdně (přednáška, seminář); seminář je povinný pouze pro studenty Dějin starověku.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/DSBcA13