DSBcA27 Dějiny starověkého práva II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
! FAKULTA ( PrF ) && ! DSBcA027 Starověké právo II
Základní přehled ve starověkých dějinách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají přehled o dějinách státu a práva starověkých civilizací (Mezopotámie, Egypt, Řecko a Řím).
Studenti budou schopni interpretovat právní normy v kontextu doby vzniku a jejich právního významu pro další období (otázka recepce práva).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu:
- se student bude velmi dobře orientovat v právním vývoji antického řeckého i římského světa;
- bude student schopen analyzovat a interpretovat texty s právním obsahem z těchto oblastí;
- bude schopen vyložit a srovnat specifika právního života starověkého světa od Mezopotámie a Egypta po antické Řecko a Řím.
Osnova
 • Komparativní četba a výklad právních památek - vlastnické právo.
 • Komparativní četba a výklad právních památek - závazkové právo.
 • Komparativní četba a výklad právních památek - delikty.
 • Komparativní četba a výklad právních památek - trestní právo.
 • Komparativní četba a výklad právních památek - dědické právo.
Literatura
  povinná literatura
 • FRÝDEK, Miroslav. Kurs římského práva. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2011. 187 s. ISBN 9788087475072. info
 • HATTENHAUER, Hans. Evropské dějiny práva. Translated by Sylva Adlerová. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1998. xii, 708. ISBN 3406421717. info
  doporučená literatura
 • ARNAOUTOGLOU, Ilias. Ancient Greek Laws: a Sourcebook. London: Routledge, 1998. ISBN 978-0415149853.
 • VASILAKIS, Adonis S. The great inscription with the law code of Gortyn. Iraklio: Mystis, 2006. 86 stran. ISBN 9608853400. info
 • Codex Theodosianus. Edited by Paul Krüger - Theodor Mommsen. Unveränderte Neuauflage. ccclxxx st. ISBN 9783615117011. info
 • Codex Theodosianus. Edited by Paul Krüger - Theodor Mommsen. Unveränderte Neuauflage. 931 stran. ISBN 9783615117028. info
 • Codex Theodosianus. Edited by Theodor Mommsen - Paul M. Meyer. Unveränderte Neuauflage. Hildesheim: Weidmann, 2011. cix, 219. ISBN 9783615117035. info
 • Fontes iuris Romani antejustiniani. Pars prima, altera, tertia. Florentiae: S. A. G. Barbéra 1940-1943.
Výukové metody
Přednášky, četba a interpretace textů, domácí příprava.
Metody hodnocení
Zkouška skládající se z:
A) představení dvousemestrálního komparativního projektu ze zadané právní oblasti ve všech probíraných právních kulturách;
B) rozpravy nad shodnými a rozdílnými vývojovými prvky starověkých právních řádů.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/DSBcA27