DSBcB27 Nelítostný svět: práce, násilí a smrt ve starověké římské společnosti

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Tereza Antošovská (přednášející)
Garance
Mgr. Tereza Antošovská
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 16:00–17:40 A21
Předpoklady
! DSBcB027 Nelítostný svět
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 35/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz má za cíl přiblížit studentům odvrácenou tvář antického světa a realitu běžného života. Součástí bude i práce s primárními texty k jednotlivým tématům za účelem přiblížení perspektivy antického občana a procvičování schopnosti studenta analyzovat historické prameny.
Výstupy z učení
Studenti získají praktickou zkušenost s prací s primárními texty a analýzou historických pramenů, které procvičí v závěrečné eseji, spolu se schopnostmi interpretace, argumentace a písemných dovedností.
Osnova
 • Práce, násilí a smrt patří k základním fenoménům každé lidské společnosti, ale jejich vnímání a význam se pro každou společnost liší. Jaká byla koncepce práce v římské společnosti? Jak se lišil – koncepčně i fakticky – pracovní svět a trávení volného času elitní vrstvy společnosti a prostých lidí, dospělých i dětí, svobodných i otroků? Co víme o vnímání, funkci a stíhání násilí ve společnosti, u které bylo oblíbenou formou zábavy veřejné zabíjení? A konečně, jak byly vnímány umírání a smrt, jimž byl člověk vystaven vzhledem k vysoké úmrtnosti již od útlého věku a mnohem častěji, než dnes?
 • 1) Idea práce a profese (přístup k manuální x intelektuální práci, pohled elitní společnosti a „profese“ horních vrstev společnosti, koncept „volného času“)
 • 2) Mlčící většina: dřina od dětství po stáří (od vyučení, město x venkov, svobodní x otroci)
 • 3) Brutalita kolem: násilí na veřejnosti (zločin a trest, hry, války)
 • 4) Násilí v domácnosti: hranice akceptovatelného fyzického trestání a brutality
 • 5) Na cestě ke smrti: zdraví, nemoc a umírání
 • 6) Kultura a vnímání smrti a zásvětí
Literatura
  povinná literatura
 • NUTTON, Vivian. Ancient medicine. London: Routledge, 2005. xiii, 486. ISBN 0415368480. info
  doporučená literatura
 • The murder of Regillaa case of domestic violence in antiquity. Edited by Sarah B. Pomeroy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007. 249 p. ISBN 0674025830. info
 • Rome at warfarms, families, and death in the Middle Republic. Edited by Nathan Stewart Rosenstein. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2004. x, 339 p. ISBN 0807828394. info
 • Spectacles of death in ancient Rome. Edited by Donald G. Kyle. New York: Routledge, 1998. xii, 288 p. ISBN 0415096782. info
 • Geschichte des privaten Lebens. Edited by Paul Veyne - Holger Fliessbach. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1989. 621 s. ISBN 3100336313. info
  neurčeno
 • viz studijní materiály a doporučená literatura na základě vybraného tématu
Výukové metody
Přednáška, četba primárních textů a jejich interpretace
Metody hodnocení
Aktivní účast; esej na vybrané téma
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/DSBcB27