DSMgrB09 Římské provincie a jejich kultura I

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Antošovská (přednášející)
Mgr. Frederik Galambosi (přednášející)
Mgr. Bc. Jana Malaníková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:30–14:05 A21
Předpoklady
Znalost římských dějin v rozsahu bakalářského studia Dějin starověku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem první části předmětu Římské provincie je seznámit studenty s obecným vývojem systému římské správy území mimo Itálii a vývojem hranic od republiky po konec antiky.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen podrobně popsat vývoj římské správy území mimo Itálii v celé šíři římských dějin od vzniku prvních provincií po zánik císařské hodnosti na západě říše.
Osnova
 • Úvod, práce s mapou.
 • Správa provincií za republiky: základní pojmy, vznik prvních provincií a další zisky; vývoj systému správy po bitvu u Actia
 • Exkurze - Gerulata, SNM
 • Systém správy provincií za principátu; územní vývoj říše; vývoj vztahu provincie - Itálie, postoj císařů k provinciím
 • Problematika hranic římské říše
 • Systém správy říše za dominátu
Literatura
  doporučená literatura
 • BECHERT, Tilmann. Die Provinzen des Römischen Reiches. Einführungund Überblick. MainzamRhein, 1999
 • KOMORÓCZY, Balázs, Dana CEJNKOVÁ a Jaroslav TEJRAL. Římané a Germáni. Nepřátelé - rivalové - sousedé. Brno: SVAN, spol. s. r. o., 2003. 28 s. ISBN 80-85956-19-5.
 • JONES, A. H. M. The Cities of the Eastern Roman Provinces. Wipf&Stock Publishers, 2004
 • SAKAŘ, Vladimír a Jan BOUZEK. Římské provincie a limes Romanus ve střední a západní Evropě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, 149 s. ISBN 80-706-6161-5.
 • RAJA, Rubina. Urban development and regional identity in the eastern Roman provinces, 50 BC-AD 250: Aphrodisias, Ephesos, Athens, Gerasa. xvii, 273 pages. ISBN 978-876-3526-067.
 • CIUGUDEAN .., Ed. by Horia.. Army and urban development in the Danubian provinces of the Roman Empire: proceedings of the international symposium Alba Iulia, 8th - 10th October 1999. Alba Iulia: Muzeul Naţional al Unirii, 2000. ISBN 97-381-4109-5.
 • LAURENCE, Ray. Roman archaeology for historians. Abingdon, Oxon: Routledge. ISBN 11-362-9531-3.
 • WESCH-KLEIN, Gabriele. Die Provinzen des Imperium Romanum : Geschichte, Herrschaft, Verwaltung. Darmstadt: WBG Wissen verbindet, 2016. 162 stran. ISBN 9783534264384. info
 • KEMKES, Martin, Jörg SCHEUERBRANDT a Nina WILLBURGER. Am Rande des Imperiums : der Limes, Grenze Roms zu den Barbaren. Stuttgart: Jan Thorbecke Verlag, 2002. 288 s. ISBN 3882943319. info
 • Die römischen Provinzen : eine Einführung in ihre Archäologie. Edited by Michael Altjohann - Thomas Fischer. Stuttgart: Theiss, 2001. 396 s. ISBN 380621591X. info
 • BECHERT, Tilmann. Die Provinzen des Römischen Reiches. Einführung und¨Überblick. Mainz am Rhein, 1999. info
 • MOMMSEN, Theodor. Römische Geschichte. Fünfter Band, Die Provinzen von Caesar bis Diocletian. 10. Aufl. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1927. viii, 659. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Splnění docházky
Písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/DSMgrB09

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 11. 2018 01:02, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému