DU0106 Epochy dějin umění I_Periods of Art History I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dan-Vladimir Ivanovici, MA, PhD (přednášející)
Garance
doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 K31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cilem prednasky je seznamit studenty s umeleckou tvorbou starovekych kultur v globalnim meritku v jejim kulturnim kontextu.
Osnova
  • Globální umění: modely historie a prameny. Počátky zobrazování, paleolitické umění. Egypt. Egypt, islámské umění. Starověké kultury Předního východu. Indie, JV Asie + Umění Eurasie. Starověké kultury Ameriky. Kultury doby bronzové v egejské oblasti (Kyklady, Trója, minojská a mykénská kultura. Starověké Středomoří na úsvitu řecké kultury (Foiníčané, Řecko od submykénské doby po počátek klasického období, Etruskové). Řecká klasická kultura a umění. Umění a kultura v období helénismu, Řím do konce augustovského období. Umění a kultura římského impéria a jeho okrajových oblastí (Palmýra, nabatejské království.
Literatura
  • The Oxford history of classical art (Orig.) : Reclams Geschichte der antiken Kunst. info
  • BOUZEK, Jan. Etruskové : jiní než všechny ostatní národy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 216 s. ISBN 8024605163. info
  • SUMMERS, David. Real spaces : world art history and the rise of western modernism. 1st pub. London: Phaidon, 2003. 687 s. ISBN 0714842443. info
  • BEARD, Mary a John HENDERSON. Classical art : from Greece to Rome. 1st publ. Oxford: Oxford University Press, 2001. 298 s. ISBN 9780192842374. info
  • PREZIOSI, Donald a Louise HITCHCOCK. Aegean art and architecture. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 1999. ix, 252. ISBN 9780192842084. info
  • ALDRED, C. Egyptian Art. London, 1983. info
Výukové metody
prednaska
Metody hodnocení
test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je povinný spolu s dalšími navazujícími kurzy propedeutického roku: DU0107 Epochy dějin umění II DU0108 Epochy dějin umění III DU0109 Epochy dějin umění IV součástí.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/DU0106

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 8. 2018 00:02, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému