DU1718 Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je otevírat otázky současného umění a hledat na ně odpovědi. Současné umění bude nahlíženo jak v aktuálních sociálně politických souvislostech, tak v širším kontextu s tvorbou 20. století.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen interpretovat a posuzovat současné umění nejen na základě formálních analýz, ale naučí se nalézat jeho významy v širších kulturních a kulturně politických souvislostech.
Osnova
 • Jednotlivé otázky nebo okruhy problematiky se budou proměňovat podle aktuální závažnosti, jako východiska mohou sloužit následující otázky: 1.Výtvarné umění a vizualita/vizuální studia. 2. Autorství, individualita, identita 3. Spektakulární nebo konceptuální? 4. Další možnosti "rozšířeného pole sochařství" 5. Realita, fikce, simulakrum 6. Umění a politika, umělecký aktivismus 7. Lokální, národní, mezinárodní, globální 8. Otázka návratů, apropriací, reinterpretací 9. Odraz problematických etap našich či evropských dějin v umění a lidských osudech.
Literatura
 • Art in public dialogue : memoir volume from the International Symposium on the Mediation of Contemporary art : Brno, 7th-9th October 1999 (Souběž.) : Umění v dialogu s veřejností : Brno 7.-9.10.1999 : sborník z mezinárodního sympozia o zprostředkování so. info
 • WILLIAMS, Gilda. How to write about contemporary art. First published. London: Thames & Hudson, 2014. 264 stran. ISBN 9780500291573. info
 • HOFFMANN, Jens. Show time : the 50 most influential exhibitions of contemporary art. 1st pub. in the United Kingd. London: Thames & Hudson, 2014. 256 s. ISBN 9780500239117. info
 • LEE, Pamela M. New games : postmodernism after contemporary art. Edited by Johanna Burton. First published. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. xxxi, 251. ISBN 9780415988803. info
 • ZABEL, Igor. Contemporary art theory. Edited by Igor Španjol. Zurich: JRP/Ringier, 2012. 297 s. ISBN 9782840665731. info
 • BUSKIRK, Martha. Creative enterprise : contemporary art between museum and marketplace. New York, N.Y.: Continuum, 2012. x, 377. ISBN 9781441133397. info
 • DRDOVÁ, Lucie. Czech contemporary art guide. Edited by Lucie Ševčíková - Eva Žáková, Translated by Phil Jones. 1st ed. Praha: Arts and Theatre Institute, 2012. 78 s. ISBN 9788070082942. info
 • SMITH, Terry. Contemporary art : world currents. London: Laurence King Publishing, 2011. 348 stran. ISBN 9781856697163. info
 • DANIEL, Birnbaum a Butler CORNELIA. Defining contemporary art. London: Phaidon, 2011. 480 s. ISBN 978-0-7148-6209-5. info
 • Chance : documents of contemporary art. Edited by Margaret Iversen. First published. London: Whitechapel Gallery, 2010. 238 stran. ISBN 9780262513920. info
 • Contemporary art and memoryimages of recollection and remembrance. Edited by Joan Gibbons. London: I.B. Tauris, 2007. xiv, 189 p. ISBN 1845116194. info
 • ARAEEN, Rasheed. Contemporary art and the museum : a global perspective. Edited by Peter Weibel - Andrea Buddensieg. Ostfildern: Hatje Cantz, 2007. 254 s. ISBN 9783775719339. info
 • The art of the 20th century. the birth of contemporary art. Edited by Timothy Stroud. 1st pub. in Italy. Milano: Skira, 2007. 448 s. ISBN 9788861301948. info
 • STALLABRASS, Julian. Contemporary art : a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2006. 154 s. ISBN 9780192806468. info
 • Contemporary art and anthropology. Edited by Arnd Schneider - Christopher Wright. English edition, first publi. Oxford: Berg, 2006. xv, 223. ISBN 1845201027. info
 • Contemporary art : from studio to situation. Edited by Claire Doherty. London: Black Dog Publishing, 2004. 191 s. ISBN 1904772064. info
 • DANTO, Arthur C. After the end of art : contemporary art and the pale of history. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1997. xx, 239. ISBN 0691002991. info
 • Theories and documents of contemporary art : a sourcebook of artists' writings. Edited by Kristine Stiles - Peter Howard Selz. Berkeley: University of California Press, 1996. xxii, 1003. ISBN 0520202538. info
Výukové metody
přednáška jako nastolení otázky, prostor pro komentáře a konfrontaci názorů.
Metody hodnocení
Esej na zadané téma, 15 stran odborného textu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.