DU1740 Státní závěrečná bakalářská zkouška

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Doporučované ukončení: SZk. Jiná možná ukončení: zk.
Garance
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres
Kontaktní osoba: prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student musí prokázat dostatečné splnění všech cílů kladených Bc. studiem.
Výstupy z učení
- Obhajoba Bc. práce - Obecná zkouška z dějin umění
Osnova
 • Individuální
Literatura
 • R. Krautheimer, Introduction to an ‘Iconography of medieval architecture, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 5 (1942), s. 1-33
 • E. Kitzinger, Byzantine art in the making: main lines of stylistic development in Mediterranean art 3rd - 7th century, London 1977
 • C. Greenberg, Modernistická malba, in: T. Pospiszyl (ed.), Před obrazem. Antologie americké výtvarné teorie a kritiky, Praha 1998
 • L. Kesner (ed.), Vizuální teorie (2. vyd.), Praha 2006
 • H. Wölfflin, Klassické umění: Úvod do italské renaissance, Praha 1912
 • M. Dvořák, Umění jako projev ducha, Praha 1936
 • E. Panofsky, Význam ve výtvarném umění, Praha 1981
 • E. H. Gombrich, Umění a iluze. Studie o psychologii obrazového znázorňování, Praha 1985
 • M. Bloch, Obrana historie. Aneb, historik a jeho řemeslo, Praha 2011
 • A. Warburg, Hadí rituál: Warburgova kreuzlingenská přednáška, Umění 57, 2009, s. 385–398
 • CHASTEL, André. Vyplenění Říma : od manýrismu k protireformaci. Translated by Ivo Lukáš. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2003. 303 s. ISBN 8086598500. info
Výukové metody
Individuální
Metody hodnocení
Odevzdání bakalářské práce, ústní obhajoba a diskuse se zkušbní komisí
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/DU1740