DU2027 Seminář: Vysoké a nízké v moderní kultuře

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 K33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Seminář se bude zabývat otázkami, spadajícími jak do tradičních dějin umění, tak do nové oblasti vizuálních studií. Studenti se seznámí s důležitými teoretickými koncepty, na jejichž základě budou analyzovat vybraná umělecká díla i mimoumělecké projevy. Cílem je vyvolat polemickou diskusi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen odborné diskuse na probíraná témata dějin umění a vizuálních studií.
Osnova
 • Téma každého semináře uvede krátký vstup otevírající danou problematiku, budou následovat referáty studentů a diskuse. • Primitivismus a jiné kultury • Lidové umění a masová kultura • Umění a kýč • Ztráta aury a banalizace umění • Umění a politika, Entartete Kunst • Výstava, umělecký veletrh, show • Vizuální smog moderní civilizace
Literatura
 • BENJAMIN, Walter. Výbor z díla. Translated by Martin Ritter. Vydání první. Praha: Oikoymenh, 2016. 157 stran. ISBN 9788072985203. info
 • POSPISZYL, Tomáš. Asociativní dějepis umění : poválečné umění napříč generacemi a médii (koláž, intermediální a konceptuální umění, performance a film). Vydání první. Praha: Tranzit.cz, 2014. 207 stran. ISBN 9788087259283. info
 • Regarding the popularmodernism, the avant-garde, and high and low culture. Edited by Sascha Bru. Boston: De Gruyter, 2012. xii, 487 p. ISBN 9783110274691. info
 • High theory/low culture. Edited by Mikita Brottman. New York: Palgrave Macmillan, 2005. xxix, 157. ISBN 1403966400. info
 • Před obrazem : antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Edited by Tomáš Pospiszyl, Translated by Tomáš Pospiszyl - Věra Chase - Ruben Pe. 1. vyd. Praha: OSVU, 1998. 189 s. ISBN 80-238-1286-6. info
 • High and low modernsliterature and culture, 1889-1939. Edited by Maria DiBattista - Lucy McDiarmid. New York: Oxford University Press, 1996. x, 259 p. ISBN 9780195082661. info
 • ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Translated by Zdeněk Frýbort. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 417 s. ISBN 8020504729. info
 • BARRON, Stephanie a Peter GUENTHER. "Entartete Kunst" : das Schicksal der Avantgarde im Nazi-Deutschland : [eine Ausstellung des Los Angeles County Museum of Art übernommen vom Deutschen Historischen Museum ; Ausstellungstermine: Los Angeles County Museum of Art, 17. Februar - 12. Mai 199. München: Hirmer, 1992. 422 s. ISBN 3777458805. info
 • BENJAMIN, Walter. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979. info
Výukové metody
referáty a diskuse nad danými otázkami, závěrečný esej na zvolené téma:cca 10 stran s pozn.aparátem a bibliografií, hodnocení
Metody hodnocení
přednesení referátu, účast v diskusi, vypracování závěrečné seminární práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DU2027