DU5003 Odborná publikace

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/2. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student doktorského studia po dohodě se školitelem publikuje dílčí výsledky disertační práce, a to buď formou článku v odborném časopisu s recenzním řízením, nebo jako příspěvek do konferenčního sborníku. Prokazuje tak svou znalost odborné literatury k danému tématu a schopnost napsat odborný text, opatřený příslušným poznámkovým aparátem.
Výstupy z učení
článek v odborném časopisu s recenzním řízením;
příspěvek v konferenčním sborníku.
Osnova
  • Na základě četby primárních pramenů a/nebo studia sekundární literatury student připravuje text odborného článku. Výběr tématu, metodologické problémy i dílčí výsledky konzultuje se školitelem. Text musí být odevzdán do tisku v odborném recenzovaném časopisu, případně do konferenčního sborníku.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • The literature is prescribed individually according to the topic of the thesis.
Výukové metody
Předmět probíhá formou individuálních konzultací se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě odevzdání textu do tisku ve výše uvedeném typu publikace.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/DU5003