DVQ043 Metafory, kterými hrajeme

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/4/0. 3 kr. (plus 2 za k). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (přednášející)
Svitlana Shurma, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:10–15:45 G01
Předpoklady
Znalost knihy Metafory, kterými žijeme (Lakoff, Johnson).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Jiné omezení: Předmět je určen především studentům doktorského, případně magisterského studia.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prozkoumat možnosti aplikace teorie konceptuální metafory v oblasti teatrologické analýzy.
Osnova
 • 1. Základní pojmy kognitivní lingvistiky a poetiky
 • 2. Základní pojmy kognitivní lingvistiky a poetiky
 • 3. Ikoničnost v jazyce a divadle
 • 4. Konceptuální metafora: koncepční domény a projekce
 • 5. Typy konceptuální metafory
 • 6. Konceptuální metafora v multimodálním prostředí
 • 7. Konceptuální metafora v divadelním prostředí: metaforický obraz v jazyce
 • 8. Konceptuální metafora v divadelním prostředí: metaforický obraz ve výkonu
 • 9. Konceptuální metafora v divadelním prostředí: metaforický obraz v návrhu scény
 • 10. Konceptuální metafora v divadelním prostředí: metafora a hudba
 • 11. Konceptuální analýza fragmentu divadelní hry
 • 12. Projekt: konceptuální analýza úryvku divadelní hry
 • 1 Základní pojmy kognitivní lingvistiky a poetiky:
 • 1. Historie kognitivní lingvistiky
 • 2. Concept a její typy
 • 3. Konceptuální system
Literatura
  povinná literatura
 • Stockwell, Peter. Cognitive Poetics: An Introduction. London and New York: Routledge, 2002: 75-89.
 • Geeraerts, Dirk. Introduction. A rough guide to Cognitive Linguistics. In Cognitive Linguistics: Basic Readings. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 2006: 1-28.
 • Margolis, Eric and Stephen Laurence. Concepts: 190-213. Accessed http://www.philosophy.dept.shef.ac.uk/papers/Concept.pdf
 • Evans, Vyvyan. Cognitive linguistics. WIREs Cognitive Science. 2012.
 • LAKOFF, George. Metafory, kterými žijeme. Edited by Mark Johnson, Translated by Mirek Čejka. 2. vyd. Brno: Host, 2014. 283 s. ISBN 9788074911521. info
  doporučená literatura
 • Lakoff, George and Mark Turner. Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press, 2003: 4-7.
 • LAKOFF, George. Metafory, kterými žijeme. Edited by Mark Johnson. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 282 s. ISBN 8072940716. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/DVQ043