CS

FF:ESA300 Seminar to Bachelor's Thesis - Course Information

ESA300 Seminar to Bachelor's Thesis

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Hana Řehulková, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (seminar tutor)
Supervisor
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Department of Aesthetics - Faculty of Arts
Contact Person: Ing. Ivana Vašinová
Supplier department: Department of Aesthetics - Faculty of Arts
Timetable
each odd Wednesday 12:00–12:50 C32
Prerequisites
ESAPZE Qualifying Examination
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Student consultations with the thesis advisor, which take place based on the needs of the student and with a view to the quality and completedness of the work. The diploma thesis addresses a scholarly issue at a level appropriate to the degree being pursued. In the diploma thesis the student must demonstrate the ability to work independently in keeping with academic standards, a knowledge and understanding of the relevant scholarly literature and the ability to analyze the issue under study.
Learning outcomes
A part of thesis.
Syllabus
  • The goal of the diploma seminar is to assist the student in completing the diploma thesis and prepare for its successful defence. This timetable for the consultations is arranged on an individual basis.
Literature
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
Consults.
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of progress made and student-advisor consultations
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Information on course enrolment limitations: posluchači estetiky Bc., kteří začali své studium před více než čtyřmi semestry, musí mít splněnu postupovou zkoušku (ESAPZE), jinak si nesmí předmět zapsat
The course is also listed under the following terms Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/ESA300