ESDSM1 Metodologie humanitních věd I.

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Lenka Lee, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Obecné předpoklady doktorandského studia. Posluchač zapisuje zpravidla v 1. ročníku doktorského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Jen pro doktorandské studium !
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchač má získat přehled o metodologii estetiky jako humanitního předmětu na stupni vědecké disertace.
Výstupy z učení
Prohloubení vědecké metodologie formou seminářů a konsultací.
Osnova
  • Osnova předmětu záleží ve struktuře konkrétního disertačního úkolu.
Literatura
  • OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra, jazyk : sémiotické studie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 398 s. ISBN 8072940767. info
Výukové metody
Diskuse, semináře, konsultace.
Metody hodnocení
Částečné splnění disertačního úkolu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.