ETBA105 Ethnic Processes and Europe I

Faculty of Arts
Autumn 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Supplier department: Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Timetable
Wed 14:00–15:40 J31
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is an entry into the issue of the study of ethnic processes. It makes the students familiar with basic terms of ethnic studies, and it deals with the ethno-genesis of ethnic communities (non-Slavic) in Europe.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to describe the ethnogenesis of nations and ethnic communities of Europe. They should be able to use the anthropological, linguistic, religion and ethnological classification of ethnic communities.
Syllabus
 • 1. European Identity / Identity of Europeans.
 • 2. Classification of ethnic communities of Europe.
 • 3. Basic concepts of ethnic studies.
 • 4.-10. Ethnogenesis of Germanic, Romance, Baltic, Finno-Ugric and Turcic Populations and Basques, Albanians,Greeks.
Literature
  recommended literature
 • JRÖ Völkerkunde. München 1963.
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus : antropologické perspektivy. Translated by Marek Jakoubek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 352 s. ISBN 9788074190537. info
 • BUDYTA-BUDZYŃSKA, Maŀgorzata. Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukove PWN, 2010. 316 s. ISBN 9788301162450. info
 • MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Elportál. ISSN 1802-128X. URL info
 • Wörterbuch der Völkerkunde. Edited by Walter Hirschberg. Grundlegend überarbeitete u. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1999. 427 s. ISBN 3496026502. info
 • HONZÁK, František. Evropa v proměnách staletí. 2., rozš. a opr. vyd. Praha: Libri, 1997. 767 s.: 80. ISBN 80-85983-30-3. info
 • HROCH, Miroslav. V národním zájmu : požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století v komparativní perspektivě. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1996. 212 s. ISBN 8085899167. info
 • GELLNER, Arnošt. Národy a nacionalismus [Gellner, 1993, 2. vyd.] : Nations and nationalism (Orig.). Translated by Jiří Markus. 2. vyd. Praha: Josef Hříbal, 1993. 158 s. ISBN 80-901381-1-X. info
 • HUBINGER, Václav, František HONZÁK and Jiří POLIŠENSKÝ. Národy celého světa. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1985. 387 s. : i. info
 • WOLF, Josef. Abeceda národů : výkladový slovník kmenů, národností a národů. Vyd. 1. Praha, 1984. 265 s. info
Teaching methods
Lectures, reading.
Assessment methods
Oral examination.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Předpokladem, podmínkou pro vykonání závěrečného písemného testu je splnění 6 úkolů zveřejněných v ELFu - studijní materiály a úkoly.
Information on the extent and intensity of the course: Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/ETBA105