ETBA118 Oděvní kultura

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představuje vstup do problematiky studia tradičního oděvu. Seznamuje studenty se základní terminologií, přehledem dosavadního bádání, s genezí lidového oděvu a s faktory formování jednotlivých typů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto přednáškového kurzu studenti budou schopni používat terminologii lidového oděvu, budou schopni rozeznat jednotlivé oděvní a regionální typy, budou schopni pojmenovat jednotlivé oděvní součástky podle střihů.
Osnova
 • 1. Základní obecná literatura, vývoj bádání, odlišnosti jednotlivých metod, popř. škol.
 • 2. Terminologie v pojmech oděv a lidový oděv.
 • 3. Faktory ovlivňující vývoj lidového oděvu a formování jednotlivých typů (odraz geografického prostředí, sociálních vztahů a zaměstnání, etnické, historické a náboženské vlivy).
 • 4. Výrobní technologie textilních surovin od domácího až po průmyslové zpracování, typy a způsoby výzdoby.
Literatura
  doporučená literatura
 • BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. Praha: Mladá fronta, 2007. 284 s. ISBN 978-80-204-1711-4. info
 • ŠTĚPÁNOVÁ, Irena a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 23: Člověk a lidová kultura: Člověk a lidový oděv - lidový oděv v životě člověka. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 99 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3280-4. info
 • HOLUBOVÁ, Markéta. Kroj, oděv, oděvní doplňky, krajka, výšivka, textilní techniky :výběrová bibliografie. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 148 s. ISBN 80-902262-6-4. info
 • KŘÍŽOVÁ, Alena. Lidový oděv a historický kostým (poznámky k terminologii, formě a funkci oděvu). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, XI, č. 1, s. 5-9. ISSN 0862-8351. info
 • JANČÁŘ, Josef. Lidová kultura na Moravě. Ve Strážnici: Ústav lidové kultury, 2000. 373 stran. ISBN 8072750054. info
 • Československá vlastivěda. D. 3, Lidová kultura. Praha: Orbis, 1968. info
 • Československá vlastivěda. D. 2, Člověk. Edited by Václav Dědina. Praha: Sfinx Bohumil Janda, 1933. 623 s. : i. info
 • TYRŠOVÁ, Renáta. Lidový kroj v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: F. Topič, 1916. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Písemný test.
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučená literatura:
Č. Zíbrt: Dějiny kroje v zemích českých od odb nejstarších až po války husitské. Praha 1891
Z. Winter: Dějiny kroje v zemích českých od počátku století XV. až po dobu bělohorské bitvy. Praha 1893.
P. Bogatyrev: Funkcie kroja na Moravskom Slovensku. Turčiansky Sv. Martin 1937.
D. Stránská: Lidové kroje v Československu. 1. Čechy. Úvodní kapitoly. Praha 1949.
J. Staňková: České lidové tkaniny. Praha 1989.
M. Gutkowska-Rychlewska: Historia ubiórow. Wroclaw-Warszawa-Kraków 1968.
L. Kybalová: Dějiny odívání. Praha 2000-2008.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/ETBA118