ETBB115 Národnostní menšiny v ČR

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jana Poláková, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 J31
Předpoklady
Pro vstup do předmětu je doporučeno úspěšné ukončení předmětu Etnické procesy a Evropa I a II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s problematikou národnostních menšin v České republice. Každá menšina bude krátce představena z historického, demografického, etnologického a sociálního hlediska.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen orientace v terminologii vztahující se k národnostním menšinám a vyjmenovat hlavní národnostní menšiny v České republice. Bude schopen orientovat se v historickém a demografickém vývoji minority, jejích kulturních a sociálních specificích a vědeckém zájmu o ni.
Osnova
 • 1. Terminologie – národnostní a etnická menšina, kdo k ní patří, migrace a cizinci v ČR, integrace, asimilace a akulturace.
 • 2. Identická struktura výkladu u každé národnostní menšiny: Historie – příchod na území dnešní ČR, soužití. Demografie – současná skladba, důvody příchodu v minulosti a současnosti, počet dle statistik a kvalifikované odhady Etnologie – vědecký zájem o danou menšinu, vnitřní skladba etnika, identifikace a sebeidentifikace a jejich faktory, vlastní kulturní vzory a vliv majoritní společnosti na ně, jejich udržování, přizpůsobování či ztráta Společnost – občanské soužití, spolkový život, prezentace menšiny a její kultury.
 • 3. Doplňující program: V případě možnosti beseda se zástupcem některé z menšin, návštěva výstavy nebo akce zaměřené na národnostní menšiny.
Literatura
  doporučená literatura
 • Bittnerová, Dana – Moravcová, Mirjam: Etnické komunity. Kontinuita kulturní reprodukce. Praha: FHS UK, 2012.
 • Sokolová, Gabriela a kolektiv: Soudobé tendence vývoje národnostní v ČSSR. Praha: Academia, 1987.
 • Etnické komunity : integrace, identita. Edited by Dana Bittnerová - Mirjam Moravcová. Vyd. 1. Praha: FHS UK, 2011. 359 s. ISBN 9788087398135. info
 • Etnické komunity : v kulturní a sociální různosti. Edited by Dana Bittnerová - Mirjam Moravcová. Vyd. 1. Praha: FHS UK, 2010. 314 s. ISBN 9788087398081. info
 • PETRÁŠ, René. Menšiny v meziválečném Československu : právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 437 s. ISBN 9788024616391. info
 • Etnické komunity v kulturním kontextu. Edited by Dana Bittnerová - Mirjam Moravcová. Vydání první. Praha: Ermat, 2008. 267 stran. ISBN 9788087178010. info
 • Etnické komunity v české společnosti. Edited by Dana Bittnerová - Mirjam Moravcová. Vydání první. Praha: Ermat Praha, s.r.o., 2006. 411 stran. ISBN 8090308678. info
 • GABAL, Ivan. Etnické menšiny ve střední Evropě : konflikt nebo integrace. 1. vyd. Praha: G plus G, 1999. 341 s. ISBN 8086103234. info
Výukové metody
Přednášky, čtení.
Metody hodnocení
Písemný test.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/ETBB115