FAV334 Francouzská kinematografie od roku 1959 do současnosti

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–10:40 Scala, Čt 9:00–13:40 C34, kromě Čt 2. 5., kromě Čt 9. 5.
Předpoklady
Nejsou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 69 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 49/69, pouze zareg.: 0/69, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/69
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je koncipovaný jako přehledový a jeho cílem je představit základní periodizaci francouzské kinematografie od roku 1959 zhruba do roku 2000. Série tematických přednášek seznámí studenty nejen s vybranými tvůrci a jednotlivými filmy, ale také s ekonomickými a produkčními podmínkami a vývojem technologií a teoretických koncepcí spjatých s touto kinematografií. Jednotlivé lekce budou postupovat chronologicky; nejprve představí klíčové autorské osobnosti francouzské nové vlny a jejich vývoj v dalších dekádách. Stranou nezůstane širší žánrové spektrum francouzské kinematografie, stejně jako nástup nové generace a estetiky v 80. a 90. letech (cinéma du look, beur films, la jeune cinéma, cinéma de banlieu, heritage).

Tento kurz přímo navazuje na předmět FAV328 věnovaný francouzské kinematografii od roku 1896 do roku 1959.
Předmět vhodně doplňuje povinný kurz FAVBPa09 - Dějiny světové kinematografie po roce 1945.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- seznámen s klíčovými filmy a tvůrci francouzské kinematografie od roku 1959 do současnosti
- schopen popsat vývoj francouzské kinematografie uvedeném období z hlediska ekonomického, produkčního a technologického
- schopen identifikovat zásadní etapy a milníky ve francouzské kinematografii s ohledem na širší kulturní, politický a společenský vývoj
- seznámen s důležitými texty francouzských filmových teoretiků.
Osnova
 • Výuka proběhne ve 12 lekcích.
 • Období od roku 1959 bude chronologicky rozděleno na 3 etapy.
 • 1. období 1959-1969 (5 lekcí)
 • 2. 1970-1990 (5 lekcí)
 • 3. 1990-současnost (2 lekce)
Literatura
 • TEMPLE, Michael - WITT, Michael (2018): The French Cinema Book. Second Edition. London: BFI and Palgrave Macmillan.
 • POWRIE, Phil (2017): Music in Contemporary Fresh Cinema. The Crystal-Song. Palgrave Macmillan.
 • THOMPSON, Kristin a David BORDWELL. Dějiny filmu : přehled světové kinematografie. Translated by Helena Bendová - Jan Bernard - Michal Bregant - Zdeněk Holý - V. První vydání. Praha: Akademie múzických umění, 2007. 827 stran. ISBN 9788071068983. info
 • French cinema in the 1990s : continuity and difference. Edited by Phil Powrie. Repr. Oxford: Oxford University Press, 2003. xv, 286. ISBN 0198159579. info
 • MONACO, James. Nouvelle vague :Truffaut, Godard, Chabrol, Rohmer, Rivette. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2001. 413 s. ISBN 8085883899. info
 • VINCENDEAU, Ginette. Stars and stardom in French cinema. 1st publ. London: Continuum, 2000. xii, 275 s. ISBN 0-8264-4730-9. info
 • Román o Françoisi Truffautovi [2-7843]. Praha: Čs. filmový ústav, 1989. info
Výukové metody
Série tematických přednášek a na ně navázané projekce (videotime + kino Scala).
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/FAV334