FAVMKa010 Magisterský projekt I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Patrycja Astrid Twardowska
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
So 7. 11. 13:00–13:50 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurs je určen k absolvování v 1. semestru studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
První seminář z cyklu čtyř seminářů věnovaných postupné přípravě magisterské práce. Jeho cílem je zpracování projektu magisterské práce.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude mít student zpracován projekt magisterské práce.
Osnova
 • Pracovní název magisterské diplomové práce.
 • Časoprostorové a kvantitativní vymezení zkoumaného problému.
 • Definice jádra problému.
 • Stav dosavadního poznání v dané oblasti.
 • Hypotetické závěry.
 • Segmentace práce.
 • Historický kontext.
 • Zdroje.
Literatura
 • Literatura dle zadání.
Výukové metody
Seminární diskuze, konzultace, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Hodnocení zpracovaného projektu.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/FAVMKa010