FJ1A003 Jazykový seminář III

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Stéphanie Maria O. Dufond (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Katia Émilie V. Hayek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Natalie Mojžíšová (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Pro zápis do předmětu nutno úspěšně absolvovat zkoušku z FJIA006. Vstupní jazyková úroveň podle SERR: B1/B2 (A2/B1 pro studenty st. plánu "minor")
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Upevnění řečových dovedností a praktických a teoretických jazykových znalostí. Důkladný přehled o reáliích jak Francie samotné, tak frankofonních zemí evropských i mimoevropských. Le cours est divisé en deux séminaires obligatoires : une séance hebdomadaire avec les enseignants tchèques et qui est consacrée à l'écrit académique, l'autre avec les lecteurs, celle-ci consacrée à la technique du plan et du résumé de texte à partir de textes en français.
Výstupy z učení
- Chápat psaný francouzský text se všemi jeho nuancemi. - Dobře psát a vyjadřovat se ve francouzském jazyce. - Používat bohatou slovní zásobu. Výstupní jazyková úroveň podle SERR: B2 (B1 pro studenty stud. plánu minor)
Osnova
  • Vedle učebnic zaujímá důležité místo práce s autentickými texty: novinovými články, rozhlasovými a jinými nahrávkami, videozáznamy, literárními ukázkami. V ústním projevu se pozornost zaměří na mluvní pohotovost a výrazovou bohatost. Rozvíjen bude také písemný projev.
Literatura
  • Bonnard H., Code du français courant, Magnard, Paris, 1997
  • Bonnard H., Procédés annexes dexpression, Magnard, Paris, 1987
  • Duchášek O.-Bartoš J.: Granmmaire du français contemporain, SPN, Bratislava, 1977
  • HENDRICH, Josef, Otomar RADINA a Jaromír TLÁSKAL. Francouzská mluvnice. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 700 s. ISBN 800414022X. info
  • HENDRICH, Josef, Oldřich KULÍK a Jaromír TLÁSKAL. Francouzština běžná a hospodářská. 1. 9. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 378, 15 s. info
  • HENDRICH, Josef, Oldřich KULÍK a Jaromír TLÁSKAL. Francouzština pro jazykové školy. 1. 7., přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 303 s. info
  • DUCHÁČEK, Otto. Grammaire compléte de la langue française. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 339 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky (zejména problémy gramatiky) a cvičení. V rámci cvičení bude jednak probíhat A) nácvik gramatických jevů probíraných při přednášce včetně překladových cvičení a B) nácvit základní orientace ve francouzsky psaném textu.

Metody hodnocení
2 zkoušky - písemný test Účast na semináři je povinná. Pour la partie du séminaire dispensée par les lectrices: remise des travaux au long du semestre dans le respect des délais demandés, sans quoi les travaux ne seront pas corrigés ni évalués. Examen final: réalisation du plan et du résumé d´un texte inconnu en 2h30. Dictionnaire unilingue uniquement autorisé.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.