FJIA004 Doplňkový gramatický seminář

Filozofická fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bohdana Librová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Holoubková
Rozvrh
Čt 8:20–11:35 G23
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJIA004/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Librová
FJIA004/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Librová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obtížné gramatické jevy, obohacování slovní zásoby, tvoření nových slov.
Osnova
  • Procvičení obtížných gramatických a lexikálních jevů. Předložky, příslovce, číslovky, vid a charakteristika slovesného děje. Základní strukturální rozdíly mezi češtinou a francouzštinou.
Literatura
  • Guimier, Claude, 1001 circonstants, PU de Caen, 1993
  • TLÁSKAL, Jaromír. La transposition en français contemporain : contribution a l'étude du probleme. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2000. 206 s. ISBN 8071849464. info
  • GUIMIER, Claude. Les adverbes du français : le cas des adverbes en -ment. Paris: Ophrys, 1996. 170 s. ISBN 2-7080-0820-X. info
  • MILIČKOVÁ, Ladislava. Exercices de grammaire française. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 173 s. ISBN 8021003928. info
Metody hodnocení
Zápočet - písemný test. Účast na semináři je povinná.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Informace učitele
Témata probíraná v semináři jsou součástí souborné zkoušky skládané na konci VI. semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.