FJIA023 Lexikologie a sémantika

Filozofická fakulta
jaro 2007
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bohdana Librová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Holoubková
Rozvrh
Po 11:40–13:15 G24
Předpoklady
FJIA006 Jazykový seminář II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V sémantické části výkladu půjde o definování obecně sémantických pojmů, přehled teorií a klasifikací sémantických změn a kategorií lexikálně sémantického popisu. Lexikografická produkce a charakteristika francouzských slovníků.
Osnova
 • V sémantické části výkladu půjde o definování obecně sémantických pojmů (sémantika, sémiologie, sémiotika; onomaziologie a sémaziologie; znak: signifiant a signifié, význam, pojem, denotát), o různé teorie a klasifikace sémantických změn (diachronický pohled), zatímco v synchronně zaměřeném výkladu budou na francouzském materiálu ilustrovány různé kategorie lexikálně sémantického popisu (synonymie, antonymie, polysémie, homonymie atd.). Zdůrazněn bude praktický význam lexikologického výzkumu pro kvalitu lexikografické produkce. Charakteristika francouzských slovníků. Zvláštní pozornost bude věnována problému slova jakožto jednotky popi-su jazyka vzhledem k jeho omezené autonomii fonetické i syntaktické, jakož i tomu, jak se tento fakt odráží ve výstavbě francouzské výpovědi.
Literatura
 • DUCHÁČEK, Otto. Précis de sémantique française. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1967. info
 • TOURATIER, Christian. La sémantique. Paris: Armand Colin, 2000. 191 s. ISBN 2200252102. info
 • Nyckees, Vincent, La sémantique, Paris, Belin, 1998
 • GREIMAS, Algirdas Julien. Sémantique structurale : recherche de méthode. Paris: Librairie Larousse, 1966. 262 s. info
 • GUIRAUD, Pierre. La sémantique. Paris, 1964. info
 • PICOCHE, Jacqueline. Précis de lexicologie francaise : L etude et l enseignement du vocabulaire. Paris: Nathan, 1992. 191 s. ISBN 2-09-190547-X. info
 • Picoche, Jacqueline, Structures sémantiques du lexique francais, Paris, Nathan, 1987
 • POTTIER, Bernard. Sémantique générale. Paris: Presses universitaires de France, 1992. 237 s. ISBN 2-13-044159-9. info
 • Guiraud, Pierre, Structures étymologiques du lexique français, Paris, Larousse, 1970
 • LERAT, Pierre. Sémantique descriptive. Paris: Hachette, 1993. 128 s. ISBN 2-01-008854-9. info
 • OSTRÁ, Růžena. Structure onomasiologique du travail en français : etude diachronique d'un champ conceptuel. 1. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1974. 124 s. info
 • OSTRÁ, Růžena. Le champ conceptuel du travail dans les langues romanes : domaines français, espagnol et roumain. 1966. 179 s. info
 • DUCHÁČEK, Otto. Le champ conceptuel de la beauté en français moderne [1-21326]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960. info
 • DUCROT, Oswald. Dire et ne pas dire : principes de sémantique linguistique. 3. éd. corr. et augm. Paris: Hermann, 1991. 326 s. ISBN 2705659080. info
 • SEARLE, John R. Sens et expression : études de théorie des actes de langage. Translated by Joëlle Proust. Paris: Éditions de Minuit, 1982. 242 s. ISBN 2707306215. info
 • PICOCHE, Jacqueline a Jean-Claude ROLLAND. Dictionnaire du français usuel : 15000 mots utiles en 442 articles. 1. ed. Bruxelles: De Boeck, 2002. 1064 s. ISBN 2801112917. info
 • CHARBONNEL, Nanine a Georges KLEIBER. La métaphore entre philosophie et rhétorique. Paris: Presses universitaires de France, 1999. 245 s. ISBN 2-13-049593-1. info
 • Les formes du sens :études de linguistique française, médiévale et générale offertes a Robert Martin a l'occasion de ses 60 ans. Edited by Georges Kleiber - Martin Riegel. Louvain-la-Neuve: Duculot, 1997. 446 s. ISBN 2-8011-1148-1. info
Metody hodnocení
Zápočet - pohovor o probrané tématice. Účast na přednášce není povinná.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Předmět je součástí souborné zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je součástí souborné a bakalářské zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2007/FJIA023