FJPR057 Seminář k magisterské diplomové práci II

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (přednášející)
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Seidl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu bude seznámit studenty s metodologií zpracování oborové práce.
Osnova
 • 1/ překlad 1 náročnějšího textu, předběžná analýza textu, vytvoření korpusu překladů daného funkčního stylu, autora či literární školy + vlastní překlad, eventuálně lexikální a syntaktická analýza 2/ překlad 2 textů – kontrastivní analýza 2 textů z různých funkčních stylů s nějakým společným prvkem + vlastní překlad 3/ translatologická analýza originálu a 2 českých překladů téhož díla, srovnání přijímání díla v obou kulturách (české a francouzské), srovnání překladatelské strategie různých překladatelů 4/ zhodnocení překladatelského díla určitého českého překladatele
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Francouzská literatura v českých překladech po roce 1989 : 25 let bez cenzury. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 240 stran. ISBN 9788024638683. info
 • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Edited by Karel Hausenblas. Vyd. 3., upr. a rozš. verze. Praha: Ivo Železný, 1998. 386 s. ISBN 802373539X. info
  neurčeno
 • Po Bábelu : otázky jazyka a překladu. Edited by George Steiner, Translated by Šárka Grauová. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2010. 461 s. ISBN 9788087256381. info
 • KUFNEROVÁ, Zlata. Čtení o překládání. 1. vyd. Jinočany: H & H, 2009. 127 s. ISBN 9788073190880. info
 • LEVÝ, Jiří. České teorie překladu. : vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře. Edited by Jiří Honzík. Vyd. 2.,(rozdělené do dvou. Praha: Ivo Železný, 1996. 273 s. ISBN 8023717359. info
 • MOUNIN, Georges. Les problemes théoriques de la traduction. [Paris]: Gallimard, 1994. xii, 296 s. ISBN 2-07-029464-1. info
 • MOUNIN, Georges. Linguistique et traduction. Bruxelles: Dessart et Mardaga, 1976. ISBN 2-87009-064-1. info
 • MOUNIN, Georges. Clefs pour la sémantique. Paris: Seghers, 1972. 268 s. Éditions Seghers. info
 • LEVÝ, Jiří. Základní otázky teorie překladu. 1965. 189 s. info
 • MOUNIN, Georges. La machine a traduire : histoire des problemes linguistiques. The Hague: Mouton, 1964. 209 s. info
Výukové metody
Výběr tématu - Konzultace metodologie a bibliografie - Zpracování tématu - Odevzdání práce
Metody hodnocení
Zápočet za průběžné odevzdávání diplomové práce po konzultaci se školitelem během semestru a za veřejnou prezentaci rozpracované práce formou posteru.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Zapisují posluchači, kteří odevzdávají mgr. diplomovou práci v jarním semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.