HIAb05 Dějiny starověku

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Jana Malaníková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Stručné seznámení s civilizacemi starověkého světa, jejich vládou, společností, kulturou a jejich přínosem následujícím obdobím.
Výstupy z učení
- Student bude sto popsat podobu prvních států světa, analogie a rozdíly mezi nimi -Porozumí základům starověkého myšlení -Bude schopen popsat, co starověké civilizace přinesly Evropě a světu
Osnova
 • 1) Typy států a společností ve starověku, starověké písemné systémy 2) Civilizace starověkého Předního východu -- Mezopotámie (stát, vláda, společnost, náboženství, kultura) 3) Starověký Egypt (stát, vláda, společnost, náboženství, kultura) 4) Hebrejové: typ státu, mezopotámské podněty. judaismus, Starý zákon 5) Mínójská a mykénská kultura -- staroorientální kořeny evropského starověku 6) Vývoj Řecka od temného období po vznik starověké demokracie 7) Klasické a helénistické Řecko z hlediska kulturního dědictví těchto období 8) Vznik římské civitas, doba královská a politické ideje i zřízení římské republiky 9) Důvody a charakteristika vzniku principátu, význam procesu romanizace 10) Důvody a charakteristika vzniku dominátu, role "barbarů" v římské historii
Literatura
  povinná literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila a Markéta MELOUNOVÁ. Římské císařství II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 103 s. ISBN 9788021069589. info
 • OLIVA, Pavel. Kolébka demokracie : dějiny a kultura klasického Řecka 5.-4. stol. př. n. l. 1. vyd. Praha: Arista, 2000. 163 s. ISBN 8086410048. info
 • OLIVA, Pavel. Řecko mezi Makedonií a Římem. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995. 321 s. ISBN 8020004351. info
 • OLIVA, Pavel a Jan [historik] BURIAN. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s. info
  doporučená literatura
 • The Cambridge companion to ancient Rome. Edited by Paul Erdkamp. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. xx, 625. ISBN 9780521896290. info
 • Human rights in ancient Rome. Edited by Richard A. Bauman. New York: Routledge, 2003. xiii, 193. ISBN 0203012445. info
 • HOŠEK, Radislav a Václav MAREK. Řím Marka Aurelia. Vydání 1. Praha: Mladá fronta, 1990. 276 stran. ISBN 8020401474. info
 • OLIVA, Pavel. Sparta a její sociální problémy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1971. 339 s. info
 • BURIAN, Jan. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 285 s. info
  neurčeno
 • Ancient Rome (Podřaz.) : The Universal history of the world. Vol. 3, Ancient Rome. info
 • Memory in ancient Rome and early Christianity. Edited by Karl Galinsky. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2016. xiv, 406. ISBN 9780198744764. info
 • VACHŮTOVÁ, Dagmar. Doba římská a doba stěhování národů v Evropě. In e-learningová podpora kurzu. : Masarykova univerzita, 2015. 60 s. e-learningový portál FF MU info
 • Když království sestoupilo z nebes : mezopotamské kroniky od časů nejstarších až do doby perské vlády. Edited by Jiří Prosecký. Vydání první. Praha: Academia, 2015. 359 stran. ISBN 9788020024718. info
 • BEARD, Mary. SPQR : a history of ancient Rome. First edition. New York: Liveright Publishing Corporation, a division of W.W. Norton & Company, 2015. 606 stran. ISBN 9780871404237. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. Vyd. 3. Praha: Vyšehrad, 2013. 413 s. ISBN 9788074293054. info
 • MACLACHLAN, Bonnie. Women in ancient Rome : a sourcebook. 1st pub. London: Bloomsbury, 2013. ix, 222. ISBN 9781441153852. info
 • MARTIN, Thomas R. Ancient Rome : from Romulus to Justinian. New Haven: Yale University Press, 2012. xi, 237. ISBN 9780300160048. info
 • CARTLEDGE, Paul. Sparta : heroická historie. Translated by Jarka Stuchlíková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 277 s. ISBN 9788020020796. info
 • SCHUBERT, Charlotte. Athen und Sparta in klassischer Zeit : ein Studienbuch. Berlin: Lehmanns Media, 2011. 258 stran. ISBN 9783865414427. info
 • Civic rightsdemocracy and religion in ancient Athens. Edited by Nancy Evans. Berkeley: University of California Press, 2010. xvi, 272 p. ISBN 9780520262034. info
 • BAREŠ, Ladislav, Rudolf VESELÝ a Eduard GOMBÁR. Dějiny Egypta. Vyd. 1. Brno: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 821 s. ISBN 9788071069713. info
 • DROBERJAR, Eduard. Věk barbarů : české země a stěhování národů z pohledu archeologie. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005. 260 s. ISBN 8071856568. info
 • ARISTOTELÉS. Athénská ústava. Translated by Pavel Oliva. 1. vyd. Praha: Baset, 2004. 173 s. ISBN 8073400618. info
 • SCHUBERT, Kurt. Dějiny Židů. Translated by Petr Kyncl. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 2003. 132 s. ISBN 8020510362. info
 • ČEŠKA, Josef. Zánik antického světa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000. 277 s. ISBN 8070213868. info
 • HANUŠ, Jiří. Od katakomb k světové církvi. Rozhovory s historikem starověku Josefem Češkou. Brno: CDK, 1998. ISBN 80-85959-38-0. info
 • KLÍMA, Josef [spisovatel]. Nejstarší zákony lidstva : Chammurapi a jeho předchůdci. Vyd. 1. Praha: Academia, 1979. 382 s. info
 • KLÍMA, Josef. Lidé Mezopotámie : cestami dávné civilizace a kultury při Eufratu a Tigridu. Praha: Orbis, 1976. info
 • ČEŠKA, Josef. Římský dominát [Češka, 1976]. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1976. 166 s. info
 • GIANNELLI, Giulio a Ugo Enrico PAOLI. Antický Rím : Tutto su Roma antica (Orig.). Translated by Anna Škorupová, Edited by Ignác Šafár - Štefan Smolák. 3. vyd. Bratislava: Tatran, 1969. 301 s. info
 • ÜRÖGDI, György. Tak žil starý Řím. Vyd. 1. Praha: Orbis, 1968. 258 s. info
 • RUIZ, Vincenzo Arangio a ET AL. Antický Řím. Bratislava: Tatran, 1967. info
Výukové metody
Přednášky, četba ukázek z důležitých pramenů
Metody hodnocení
Písemný test
Informace učitele
Protože je jednosemestrová výuka dějn starověku příliš krátká, nabízíme obsáhlejší seznam literatury k tématu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIAb05