HIB035n Češi a Poláci v 19. a 20. století

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
! HIB0421 Češi a Poláci v 19. a 20.stol.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáškový cyklus si klade za cíl seznámit posluchače se základními a nejdůležitějšími momenty z dějin vztahů mezi Čechy a Poláky v 19. a 20. století. Pozornost bude věnována také stereotypům vnímání, které vzájemné vztahy ovlivňovaly. V přednáškách budou vyjasněny rozdíly v utváření polského a českého národního uvědomění v 19. století, jejichž důsledky pak významně poznamenaly vzájemné vztahy. Pominuty nezůstanou rozdíly a styčné body představ politických reprezentací obou národů na různé mezinárodní otázky. Pro období 20. století se bude klást důraz nejen na poznání role sporu o Těšínsko (a problematiky polské menšiny) a další hraniční oblasti v československo-polských vztazích, ale také méně známých kapitol z dějin, které ukazují, že vztahy mezi oběma státy nebyly vždy jen napjaté. Pro léta druhé světové války se výklad zaměří zejména na jednání o vytvoření konfederace Československa a Polska a také na vzájemnou spolupráci exilových vlád v dalších oblastech. První léta po druhé světové válce poznamenal vztahy mezi oběma státy opět konflikt o Těšínsko a také teritoria v bývalém německém Slezsku. Kromě toho, že se posluchač seznámí se základními rysy tohoto sporu, tak v přednáškách bude věnován také prostor k vysvětlení a porovnání cest, jakými se Polsko a Československo staly součástí sovětského bloku a jakým způsobem se komunisté v obou státech dostali k moci. Kurz bude završen přiblížením vzájemných vztahů Polska Československa v rámci sovětského bloku, svržení totalitních režimů na sklonku osmdesátých let a krátkého období do rozpadu československé federace.
Výstupy z učení
Studenti by absolvováním tohoto přednáškového cyklu měli získat solidní znalosti o vývoji česko/československo-polských vztahů v 19. a 20. století. Měli by dokázat vyložit problematiku územních sporů mezi Československem a Polskem a charakterizovat odlišnosti ve vývoji obou států ve dvacátém století. V rámci kurzu získají rovněž znalosti o vývoji polské menšiny na Těšínsku ve 20. století.
Osnova
 • 1) Literatura, všeobecný úvod
 • 2) Na prahu moderních národů – Češi a Poláci na přelomu 18. a 19. století – vzájemné vztahy a kontakty
 • 3) Listopadové povstání 1830 a revoluce 1848 a Češi a Poláci
 • 4) Lednové povstání 1864 a jeho ohlas v českém prostředí, česko-polské vztahy do roku 1871
 • 5) Před 1. světovou válkou a během ní – zhoršování politických vztahů, zájem o těšínskou otázku, hnutí za nezávislost
 • 6) Hraniční spory o Těšínsko, Oravu a Spiš; východiska československé a polské zahraniční politiky po první světové válce
 • 7) Československo-polské vztahy do roku 1934 – polská menšina na Těšínsku, rozdílné postoje k ukrajinské otázce, vojenská spolupráce
 • 8) Období rostoucího ohrožení ČSR, Mnichov, odstoupení Těšínska, rozpad Česko-Slovenska
 • 9) Československý odboj v Polsku, počátek vztahů mezi československou a polskou exilovou reprezentací
 • 10) Československo-polské vztahy za druhé světové války, vojenská spolupráce, plán československo-polské konfederace
 • 11) Hraniční spory mezi Československem a Polskem v prvních letech po druhé světové válce, postavení polské menšiny na Těšínsku
 • 12) Léta 1948-1968 – vyřešení územních sporů, polská menšina na Těšínsku, Polsko a Pražské jaro 1968
 • 13) Československo-polské kontakty v 70. a 80. letech dvacátého století, kontakty mezi disidenty obou států, rozpad sovětského bloku.
Literatura
  povinná literatura
 • • Poláci na Těšínsku. Studijní materiál. Český Těšín: Kongres Poláků v České republice, 2009. ISBN 978-80-87381-00-7
 • ŽÁČEK, Václav. Češi a Poláci v minulosti. 2, Období kapitalismu a imperialismu : Období kapitalismu a imperialismu (Podřaz.). Vyd. 1. Praha: Academia, 1967. 770 s., [2. info
  doporučená literatura
 • ŽÁČEK, Václav: Čechové a Poláci r. 1848. Praha 1948.
 • VALENTA, Jaroslav: Česko-polské vztahy v letech 1918-1920 a Těšínské Slezsko. Ostrava: Krajské nakladatelství, 1961.
 • Polsko a Československo v roce 1968. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Varšava 4. – 5. září 2003. Eds. Petr Blažek – Łukasz Kamiński – Rudolf Vévoda. Praha 2006. ISBN 80-7363-103-2
 • Polsko a Československo v roce 1968. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Varšava 4. – 5. září 2003. Eds. Petr Blažek – Łukasz Kamiński – Rudolf Vévoda. Praha 2006. ISBN 80-7363-103-2
 • Zaolzí. Polsko-český spor o Těšínské Slezsko 1918-2008. Warszawa: Karta, 2008. ISBN 978-83-61283-13-3
 • • KADŁUBIEC, Karol Daniel a kol.: Polská národní menšina na Těšínsku v České republice (1920-1995). Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. ISBN 80-7042-479-6
 • • GROBELNÝ, Andělín: Češi a Poláci ve Slezsku 1848-1867. Ostrava 1958.
 • Poláci na Těšínsku 1920-2000. Sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 13.-14.10.2000 v Českém Těšíně. Red. J. Szymeczek. Český Těšín 2002. ISBN 80-238-8050-0
 • • KAMIŃSKI, Marek Kazimierz: Konflikt polsko-czeski 1918-1921. Warszawa 2001. ISBN 83-86842-90-3
 • • KAMIŃSKI, Marek Kazimierz: Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Warszawa: Neriton, 2005. ISBN 83-89729-11-3
 • • PAJÓREK, Leszek: Polska a „Praska Wiosna“. Warszawa: Agencja Wydawnicza „Egros“, Wojskowy Instytut Historyczny, 1998. ISBN 83-86268-77-8.
 • Ryszard Siwiec : 1909-1968. Translated by Petr Blažek - Dominika Ferens - Petruška Šustrová. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. 247 stran. ISBN 9788087912331. info
 • FRIEDL, Jiří a Zdeněk JIRÁSEK. Rozpačité spojenectví : československo-polské vztahy v letech 1945-1949. Vydání 1. Praha: Aleš Skřivan ml., 2008. 399 stran. ISBN 9788086493237. info
 • BLAŽEK, Petr. Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí : protest Ryszarda Siwce proti okupaci Československa v roce 1968 : historická studie a edice dokumentů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008. 93 s. ISBN 9788087211021. info
 • FRIEDL, Jiří. Na jedné frontě : vztahy československé a polské armády (Polskie Siły Zbrojne) za druhé světové války. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2005. 384 stran. ISBN 807285061X. info
 • NĚMEČEK, Jan. Od spojenectví k roztržce. Vyd. 1. Praha: Academia, 2003. 373 s. ISBN 8020011455. info
 • ŽÁČEK, Rudolf. Projekt československo-polské konfederace v letech 1939-1943. Vyd. 1. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2001. 247 s. ISBN 80-86224-16-3. info
 • Nástin dějin Těšínska. Ostrava: Advertis, 1992. 263 s. : m. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, domácí práce.
Metody hodnocení
Ústní kolokvium je zaměřeno na ověření dovedností studenta spojovat relevantní dílčí znalosti v logické souvislosti.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.