HIB047nII Dějiny moderní Británie II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Vladimír Černý, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 B2.22
Předpoklady
! HIB0505II Dějiny moderní Británie II
Předmět je otevřen studentům bez omezení. Zapsat si jej nemohou pouze ti studenti, kteří již předmět absolvovali v jarním semestru 2019 pod starým kódem HIB0505II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci kurzu bude věnována pozornost politickým, ekonomickým, sociálním a kulturním proměnám Velké Británie v období od první světové války do konce funkčního období Cameronovy koaliční vlády roku 2015. Stranou nezůstane ani výklad týkající se britské zahraniční politiky a procesů vedoucích k zániku Britského impéria.
Výstupy z učení
Studenti získají v rámci kurzu podrobné znalosti o moderní britské historii. Dále budou mít příležitost pracovat se zahraniční odbornou literaturou a zlepšit své prezentační schopnosti v rámci přípravy a přednesení referátu.
Osnova
 • 1. Spojené království v období první světové války; hlavní bojiště a vývoj situace na frontách.
 • 2. Důsledky světového konfliktu a ztráta postavení první světové velmoci.
 • 3. Britské impérium ve 20. a 30. letech; mandátní území, imperiální konference, Westminsterský statut.
 • 4. Appeasement – politická nutnost nebo známka slabosti?
 • 5. Velká Británie v období druhé světové války; vývoj vojenských operací a vztahů se Spojenci.
 • 6. Poválečná Británie za vlád labouristů a konzervativců 1945-1955.
 • 7. Suezská krize 1956 – definitivní ústup ze slávy?
 • 8. Proměny britské společnosti ve 40. – 60. letech.
 • 9. Proces dekolonizace a úloha Commonwealthu.
 • 10. „The Troubles“ – severoirský konflikt a jeho politické i společenské dopady.
 • 11. Británie a její vztah k evropské integraci.
 • 12. Politika M. Thatcherové a válka o Falklandy 1982.
 • 13. Ostrovní stát na přelomu tisíciletí – devoluce, Brexit a nejisté vyhlídky.
Literatura
  povinná literatura
 • WRIGLEY, Chris: A Companion to Early Twentieth-Century Britain. Malden – Oxford 2003.
 • ADDISON, Paul – JONES, Harriet: A Companion to Contemporary Britain 1939-2000. Malden – Oxford 2005.
 • FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. 2., rozš. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 391 s. ISBN 9788073252175. info
 • JUDD, Denis. Impérium : britská imperiální zkušenost od roku 1765 do současnosti. Translated by Zdeněk Hron. 1. vyd. Praha: BB art, 1999. 507 s. ISBN 8072570463. info
  doporučená literatura
 • CHILDS, David: Britain since 1945. A Political History. London – New York 2006.
 • JACKSON, Ashley: The British Empire and the Second World War. London 2006.
 • SUTTIE, Andrew: Rewriting the First World War. Lloyd George, Politics and Strategy 1914-18. Basingstoke – New York 2005.
 • GOWLAND, David, Arthur TURNER a Alex WRIGHT. Britain and European integration since 1945 : on the sidelines. New York: Routledge, 2009. x, 301. ISBN 9780203299906. info
 • Devolution in the United Kingdom. Edited by Russell Deacon - Alan Sandry. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. x, 212 p. ISBN 0748624163. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou seminární výuky. Důraz je kladen na aktivní účast. Nezbytnou součástí jsou referáty studentů, které mají za cíl vylepšit jejich práci s edicemi dokumentů i odbornou literaturou a prezentační schopnosti.
Metody hodnocení
Součástí hodnocení předmětu bude docházka kontrolovaná podpisy na prezenčních listinách. Studenti dále vypracují referát na jedno ze zadaných témat. Kurz bude zakončen písemným testem, který prověří orientaci posluchačů v této problematice.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIB047nII