HIB052n Dějiny půdy

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Markel, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Markel, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 K33
Předpoklady
! HIB0511 Dějiny půdy
předmět doplňuje kurz Hospodářských a sociálních dějin
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s vývojem zemědělství v novověku s tím, že koncentruje pozornost na proměnu výrobních vztahů při přechodu od feudalismu ke kapitalistickému hospodaření a vliv kapitalistických imperativů na zemědělství a reakce na ně. Klíčovou otázkou je protikladné pojímání půdy jako sociální kategorie nebo obchodovatelného zboží. Stěžejním tématem je tedy koncentrace půdy a pozemkové reformy.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- orientovat se v problematice vývoje novověkého zemědělství v evropském kontextu,
- rozpoznat ideové zázemí různých přístupů k vlastnictví půdy a politických postojů ke koncentraci půdy,
- znát rozdíl mezi feudální a kapitalistickou ekonomikou,
- vnímat specifické enviromentální postavení půdy v ekonomice.
Osnova
 • Landl: natural nature, human culture, economic factor.
 • The concept of land in feudal and capitalist economics (the so-called Hausväterliteratur /paterfamilias literature/ and the so-called improvement literature).
 • The character of holdings and ownership. An excursion to the ancient land reforms and the feudal concept of holdings.
 • The Enlightenment reforms and the land, physiocrats. The process of the liberation of the peasantry in the 19th century.
 • The land in socialist concepts.
 • The economic development of the 19th and 20th centuries, the boom of the forces of production in agriculture, the technological revolution.
 • Land reform between the wars and after the Second World War.
Literatura
  povinná literatura
 • BERANOVÁ, Magdalena a Antonín KUBAČÁK. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: Libri, 2010. 430 s. ISBN 9788072771134. info
 • KUKLÍK, Jan. Znárodněné Československo : od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlastnických a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2010. 444 s. ISBN 9788087284124. info
 • Die Bauern in der europäischen Geschichte. Edited by Werner Rösener. München: C.H. Beck, 1993. 296 s. ISBN 3406376525. info
  doporučená literatura
 • PIKETTY, Thomas. Kapitál v 21. století. Translated by Jana Chartier. Vydání první. Praha: Knižní klub, 2015. 663 stran. ISBN 9788024248707. info
 • WOOD, Ellen Meiksins. Původ kapitalismu : delší pohled. Translated by Rudolf Převrátil. [Praha]: Svoboda Servis, 2011. 177 s. ISBN 9788086320700. info
 • PETRÁŇ, Josef a Lydia PETRÁŇOVÁ. Rolník v evropské tradiční kultuře. 1. vyd. Praha: SET OUT, 2000. 215 s. ISBN 80-86277-08-9. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze se studenty
Metody hodnocení
Zpracování seminární práce, řízená diskuze
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIB052n