HVK_10 Hudební formy

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
Při vstupu do kurzu by měli mít posluchači nastudovanou základní dostupnou českou literaturu o hudebních formách, tj. především titul "ABC hudebních forem" viz literatura níže.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs navazující na základní přehled typu kompendií /ABC hudebních forem/ a rozšiřující tento přehled směrem k samostatnějšímu chápání analytických metod. Cílem kursu je utvrdit dosavadní znalosti, prověřit je a konfrontovat s novými a méně frekventovanými formami zejména z údobí let 1500-1800 a rovněž se základními inovacemi ve formovém spektru hudby 20.století.
Výstupy z učení
Student bude po ukončení kurzu schopen: - identifikovat v notovém zápisu základní formy novověké západoevropské hudby, - vysvětlit vznik a vývoj těchto hudebních forem, - samostatně analyzovat hudební kompozici na základě hudebního zápisu a záznamu.
Osnova
  • Kurs navazující na základní přehled typu kompendií /ABC hudebních forem/ a rozšiřující tento přehled směrem k samostatnějšímu chápání analytických metod. Cílem kursu je utvrdit dosavadní znalosti, prověřit je a konfrontovat s novými a méně frekventovanými formami zejména z údobí let 1500-1800 a rovněž se základními inovacemi ve formovém spektru hudby 20. století. Autor se opírá o materiál z monografií D. de la Motte, C. Dahlhause, C. Kühna a dalších. Jako nejpřístupnější nabízí posluchačům dva texty - svá skripta Základy mikrotektoniky a Základy polymelodiky.
  • Světská píseň 12.-20. stol. - Madrigal, chanson. Variační formy - passacaglia, ciaccona. Taneční formy 16. a 17. stol. - Suita. Opera, oratorium. Rondové formy - Sonátová forma (kantáta, toccata), sonátový cyklus. Concerto grosso - koncert. Symfonie, symfonická báseň. Hudební forma/struktura ve 20. století (řada/série, momentová forma, aleatorika/stochastická hudba etc.).
Literatura
    povinná literatura
  • JANEČEK, Karel. Hudební formy. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 491 s. info
    doporučená literatura
  • FALTUS, Leoš a Ladislav FUČÍK. Hudební formy [Faltus, 1972]. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1972. 86 s. info
Výukové metody
Praktický seminář analýzy vybraných hudebních forem 16.-20. století.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou o dvou částech: a)teoretická část - student vysvětlí vybranou hudební formu, b) identifikace hudební formy v tištěné partituře.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.