HVK_41b Diplomový seminář II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 8 hodin výuky, 8 hodin individuálních konzultací. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Stanislav Tesař (cvičící)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
VHK_26 Bakalářská zkouška || VH_39 Bakalářská zkouška
Předpoklady nejsou stanoveny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Specializovaný seminář pro studenty závěrečného ročníku zaměřený na vypracování magisterské diplomové práce, resp. závěrečné oborové práce v případě dvouoborového nediplomního studia hudební vědy.
Výstupy z učení
Student prokáže dobrou metodologickou i praktickou přípravu magisterské práce.
Osnova
  • Osnova předmětu VH_41a není stanovena
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Seminář s diskusí.
Metody hodnocení
Výuka probíhá každý týden podle rozvrhu.
Podmínkou pro úspěšnou atestaci předmětu je:
1) Schválené zadání tématu, jeho zápis do IS MU a jmenování vedoucího práce;
2) minimálně 80% docházka do semináře;
3) aktivní účast v diskusích;
4) předložení písemně vypracované osnovy diplomové práce v minimálním rozsahu 2 normostran (3 600 znaků);
5) přednesení nejméně 1 zprávy o stavu přípravy diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: 8 hodin výuky, 8 hodin individuálních konzultací.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.