IJ2A031 Storia della lingua italiana I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca (přednášející)
Garance
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 4. 11. 12:00–13:40 G21, Pá 11. 11. 12:00–13:40 G21, Pá 18. 11. 12:00–13:40 G21, Pá 25. 11. 12:00–13:40 G21, Pá 9. 12. 12:00–13:40 G21, Pá 16. 12. 12:00–13:40 G21
Předpoklady
(( IJ1A055 Bakalářská zkouška || IJIA028 Bakalářská zkouška ) && ( NOW ( IJ2A101 Úvod do lidové latiny ) || IJ2A101 Úvod do lidové latiny ))
Conoscenza di base della grammatica e del lessico del latino classico come insegnato nei licei o nei corsi Latina pro romanisty I a II (LJ601 a LJ602).

IT
Il corso di Storia della lingua italiana I si svolge nella seconda metà del semestre autunnale, dopo che gli studenti avranno frequentato nella prima metà del semestre il corso IJ2A101 Introduction to Vulgar Latin / Úvod do lidové latiny.
Senza aver sostenuto l'esame di Latino volgare non è possibile ottenere lo zapocet di Storia della Lingua italiana I, né iscriversi a Storia della Lingua italiana II (nel semestre primaverile).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Conoscenza della storia della lingua italiana dalle origini all'Unità d'Italia. Prima parte (autunno): introduzione alla disciplina e primi secoli.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
 • nastínit vývoj latiny v oblasti fonetiky, morfologie, syntaxe a lexika s důrazem na lidovou a pozdní latinu;
 • ukázat vztah mezi vybranými vývojovými tendencemi pozdní latiny s vývojem do románských jazyků (zvláště španělštiny a italštiny);
 • vysvětlit některé základní principy spojené s vývojem jazyka a s jazykovými změnami.
 • Osnova
  • Lidová latina:
  • Úvod.
  • Pojmy lidová a pozdní latina a jejich definice.
  • Romanizace a románské jazyky.
  • Změny ve vokalickém a konsonantickém systému.
  • Jmenný systém:.změny v deklinaci, stupňování adjektiv, změny u zájmen, vznik členu.
  • Teorie gramatikalizace.
  • Slovesný systém: vznik nových forem (futurum, perfektum), vymizení některých klasických forem, změny v diatezi.
  • Změny v syntaktické oblasti: akuzativ s infinitivem a věta s quod, absolutní konstrukce, obsahové věty tázací, slovosled.
  • Slovní zásoba: posuny ve významu, výpůjčky z řečtiny.
  • Storia della lingua italiana
   Gli argomenti trattati nella sezione di storia della lingua italiana in autunno faranno parte dell'esame che si svolgerà alla fine del semestre primaverile. Studiare sugli appunti NON è sufficiente: si dovrà invece studiare su un buon manuale di storia della lingua. Per i dettagli del programma vd. IJ2A032 Storia della lingua italiana II.
  Literatura
   povinná literatura
  • PATOTA, Giuseppe. Lineamenti di grammatica storica dell'italiano. Bologna: Il Mulino, 2002. 209 s. ISBN 8815086382. info
   doporučená literatura
  • HERMAN, József. Vulgar Latin. Edited by Roger Wright. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 2000. xiv, 130. ISBN 0271020016. info
  • TAGLIAVINI, Carlo. Le origini delle lingue neolatine. Bologna, 1969. info
  • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
  • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 402 s. ISBN 978-80-210-7039-4. Digitální knihovna FF MU info
   neurčeno
  • MARAZZINI, Claudio. La lingua italiana : profilo storico. 3a ed. Bologna: Mulino, 2002. 553 s. ISBN 9788815086754. info
  • Luca Serianni, Prima lezione di storia della lingua italiana, Bari, Laterza, 2015
  • Claudio Marazzini, La lingua italiana. Storia, testi, strumenti, Bologna, il Mulino, 2010
  • BRUNI, Francesco. L'italiano letterario nella storia. Bologna: Mulino, 2002. 229 s. ISBN 9788815113757. info
  • BECCARIA, Gian Luigi, Concetto DEL POPOLO a Claudio MARAZZINI. L'italiano letterario : profilo storico. Torino: Utet Libreria, 1989. viii, 218. ISBN 8877501278. info
  • BRUNI, Francesco. L'italiano : elementi di storia della lingua e della cultura. Torino: UTET Università, 1984. x, 527. ISBN 9788877501523. info
  Výukové metody
  Lezioni frontali (storia della lingua italiana con lettura critica di testi sia letterari sia pratici; introduzione alla disciplina con focalizzazione su problemi e metodi).
  Metody hodnocení
  Zkouška (IJ2A101 Úvod do lidové latiny)
  Písemný test zaměřený na klasickou i lidovou latinu. V části zaměřené na klasikou latinu je vyžadována znalost základní latinské morfologie, vybraných syntaktických jevů a základního lexika (seznam požadovaných gramatických jevů je ve studijních materiálech). V části zaměřené na lidovou latinu budou otázky z probraných tematických okruhů. Studenti také vysvětlí jednoduché příklady vývojových tendencí doložených v textech. Písemný test bude doplněn krátkým ústním zkoušením.
  Vyučovací jazyk
  Italština
  Navazující předměty
  Informace učitele
  Výuka bude organizována do 4 seminárních skupin podle jazyků. V první polovině semestru bude výuka společná pro všechny skupiny pod vedením dr. Mikulové, v druhé polovině semestru se studenti rozdělí do seminárních skupin podle svého oboru.

  Lo zapocet per il corso di Storia della lingua italiana I si ottiene soddisfacendo queste due condizioni:
  - aver frequentato il corso;
  - aver superato l'esame di IJ2A101 Úvod do lidové latiny.
  Gli argomenti trattati in queste 7 settimane (novembre-dicembre) faranno invece parte dell'esame del corso IJ2A032 Storia della lingua italiana II.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Poznámka k ukončení předmětu: .
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/IJ2A031