IM054 Umění režie a dramaturgie A

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Kovalčuk (přednášející), PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:15–11:55 104
Předpoklady
Předpoklady: základní znalosti dramatických děl a současných divadelních inscenací
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Anotace:
Výuka předmětu se v jednotlivých přednáškách zaměří na problematiku tvorby divadelního díla, jeho strukturální zákonitosti i specifičnosti při jeho modelování. Konkrétně se potom bude zabývat základními principy dramatické a režijní tvorby, problematikou mimese, dramatické struktury a kompozice. Dále se zaměří na objasnění nejdůležitějších pojmů jako dramatická a divadelní situace, jednání, postava, konflikt, režijní fabulace příběhu, mise en jeu, mise en geste, mizanscéna, kompozice prostoru, styly a žánry, princip stylizace. Součástí bude i přiblížení některých metod a postupů práce režiséra s hercem. Předmět poskytne posluchačům teoretický úvod do problematiky tvůrčí divadelní práce.

Cíle:
uvedení do problematiky dramatu a divadla
seznámení se základními principy dramatické, dramaturgické a režijní tvorby
objasnění nejdůležitějších pojmů a postupů divadelní práce
seznámení se základní problematikou tvůrčí divadelní práce
Osnova
 • Obsah předmětu:
 • drama a divadlo jako jednání, problematika mimésis, syntetická a analytická teorie dramatického umění
 • jednání a situace, situace dramatická a jevištní, divadlo jako sled situací a akcí
 • příběh a děj, narativní povaha divadla, režie jako vyprávění příběhu
 • otevřené a uzavřené pojetí dramatického textu, aristotelské a epické drama
 • žánry dramatu a divadla
 • postavení a úloha dramaturgie v divadle, lessingovské pojetí dramaturgie, dramaturgie teoretická a praktická
 • úloha a postavení režiséra v systému divadla
 • režie jako „překlad“ dramatického textu do podoby divadla
 • divadlo interpretační, problematika analýzy a interpretace dramatického textu
 • autorské pojetí divadelní tvorby, problematika autorského subjektu a princip lyrické subjektivace
 • komponenty inscenační tvorby a jejich vzájemná provázanost
 • kompozice dramatu, kompoziční principy a postupy
 • problematika montáže, montáž horizontální a vertikální
 • problematika mizanscény a vizualizace
 • herní povaha divadla
 • úvod do systémů a metod herecké tvorby
 • styl a stylizace
 • metaforický princip v divadle
 • režijní kniha
 • základní etapy a postupy práce na inscenaci
Literatura
 • Aristotelés: Poetika
 • Srba, Bořivoj: Řečí světla, Brno 2004
 • Vostrý, Jaroslav: Režie je umění, Praha 2001
 • Hyvnar, Jan: Herec v~moderním divadle, Praha 1999
 • Zich, Otakar: Estetika dramatických umění, Praha 1986
 • Grossman Jan: Analýzy, Praha 1991
 • Hořínek, Zdeněk: Drama, divadlo, divák, Brno 1991
 • Brook, Peter: Prázdný prostor, Praha 1988
 • Ejzenštejn, Sergej: O~stavbě uměleckého díla, Praha 1963
 • Lukeš, Milan: Umění dramatu, Praha 1987
 • Kovalčuk, Josef: Znaky autorského divadla, In: Divadelní studie 1,
 • Ejzenštejn, Sergej: Umenie mizanscény, Bratislava 1998
 • Brecht, Bertolt: Myšlenky, Praha 1958
Výukové metody
lectures
Metody hodnocení
Vyučovací metody:přednáška
Metody hodnocení:zkouška
Termín výuky:viz rozvrh TIM na stránkách ÚHV Kapacita: 80 studentů prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Navazující předměty
Informace učitele
Název předmětu: Principy režie a dramaturgie Typ předmětu: přednáška Úroveň předmětu: bakalářský stupeň Rok studia: není omezeno Semestr: zimní, letní Počet přidělených kreditů: 2 + 2 Jméno vyučujícího: prof. PhDr. Josef Kovalčuk, MgA. Jan Šotkovský, MgA. Michal Zetel
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/IM054