ISKM25 Řízení projektů informačních technologií a informačních systémů

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jan Matula, PhD. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Matula, PhD.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
So 6. 3. 9:00–14:40 B2.51, So 27. 3. 9:00–14:40 B2.51, So 17. 4. 9:00–14:40 B2.51, So 8. 5. 9:00–14:40 B2.51, So 29. 5. 9:00–14:40 B2.51
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Předmět nemá preerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s řízením projektů služeb informačních a komunikačních technologií a informačních systémů (ICT/IS). ICT/IS v organizacích slouží k naplnění strategických cílů v organizaci. Správná specifikace požadavků na ICT a IS v instituci je předpokladem pro zdárnou implementaci řešení a pro naplnění požadavků na návratnost investic do ICT/IS. Posluchač předmětu bude seznámen se základními principy systémové analýzy, s budování podnikové architektury a s řízením služeb ICT. Prakticky si osvojí používání softwarových nástrojů pro tvorbu diagramů (zejména jazyk UML) a pro řízení projektů.
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu: - schopen aplikovat principy řízení ICT/IS projektů v organizaci;
- schopen zpracovat zadávací dokumentaci v souladu s požadavky organizace na službu ICT/IS;
- schopen prakticky analyzovat prostředí organizace za účelem implementace informačního systému nebo služby ICT;
- schopen řídit proces implementace a následné evaluace informačního systémů nebo služby ICT;
- schopen pracovat s nástroji pro modelování UML a řízení projektové činnosti
Osnova
 • 1) Frameworky pro řízení projektů v ICT
 • International Project Management Association (IPMA), Project Management Body of Knowledge (PMBOK), Projects IN Controlled Environment (PRINCE2), Managing Successful Programmes (MSP), Směrnice ISO 10006 pro management jakosti projektů;
 • 2) Frameworky pro správu informačních a aplikačních služeb Business Information Services Library (BiSL), Application Services Library (ASL);
 • 3) Řízení služeb informačních technologií (ITSM)
 • Klíčové pojmy v ITSM, Významné frameworky a normy v ITSM a jejich vztah, Norma ISO 20000 Informační technologie - Management služeb, Information Technology Infrastructure Library (ITIL), The FitSM Standard, Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT);
 • 4) Software pro řízení projektů
 • Projektový plán, projektový úkol, Zdroje projektu a jejich sledování, Kalendáře projektu, Sledování skutečného průběhu projektu prostřednictvím směrných a pomocných plánů, Sestavy a reporty v MS Project, Práce s více projekty;
 • 5) Podniková architektura
 • Vývoj konceptu podnikové architektury, Organizační struktura, Informační strategie, The Open Group Architecture Framework (TOGAF), Další frameworky pro popis podnikové architektury;
 • 6) Systémová analýza
 • Modelování podnikových procesů, jazyk UML (Unified Modeling Language), Business Process Model and Notation (BPMN), metodiku ARIS (Architecture of integrated Information Systems), ArchiMate, rodina modelů IDEF (Integrated Definition Methods);
 • 7) Byznys analýza dle BABOK (Business Analysis Body of Knowledge)
 • Klíčové koncepty byznys analýzy, Plánování a řízení analýzy, Sběr požadavků a spolupráce, Životní cyklus požadavků, Strategická analýza, Analýza požadavků a návrh řešení, Vyhodnocení návrhu řešení, Základní kompetence, Techniky, Perspektivy;
 • 8) Software pro modelování procesů, systémovou a byznys analýzu
 • Knihovna obrazců, Pokročilé formátování objektů, Vlastnosti a chování tvarů, Vlastní vlastnosti, Validace schémat
Literatura
  povinná literatura
 • Microsoft Visio 2013 business process diagramming and validation. Edited by David J. Parker. 1 online r. ISBN 9781782178002. info
 • Making effective business decisions using Microsoft Project. Edited by Tim Runcie - Mark Dochtermann. Hoboken: Wiley, 2013. vii, 376 p. ISBN 9781118333099. info
 • Achieving service-oriented architectureapplying an enterprise architecture approach. Edited by Rick Sweeney. Hoboken, NJ: Wiley, 2010. xix, 358 p. ISBN 9780470604519. info
 • SODOMKA, Petr. Informační systémy v podnikové praxi. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2006. 351 s. ISBN 80-251-1200-4. info
 • DOUCEK, Petr. Řízení projektů informačních systémů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2004. 162 s. ISBN 8086419711. info
  doporučená literatura
 • Troux enterprise architecture solutionsdriving business value through strategic IT alignment. Edited by Richard J. Reese. Birmingham, U.K.: Packt Pub., 2010. iv, 232 p. ISBN 9781849681209. info
 • STEINBERG, Randy A. Architecting ITIL : a reference for architecting the complete enterprise architecture and configuration items needed to operate an IT service management infrastructure. Victoria: Trafford Publishing, 2008. 363 s. ISBN 9781425180348. info
Výukové metody
Lekce a diskuse v hodinách
Metody hodnocení
Finální projekt;
Pro úspěšné zakončení předmětu je zapotřebí získat 70 %.
Informace učitele
Předmět je určen také pro studenty kombinovaného studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/ISKM25