logo Filozofická fakulta Katedra informačních studií a knihovnictví
14211019 KISK Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryPhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedryMgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci