ISKM29 Blok expertů

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Kristýna Kalmárová (přednášející)
Mgr. Monika Martonová (přednášející)
Bc. Alexandra Jakabová (pomocník)
Bc. Ondřej Mitrík (pomocník)
Bc. Vendula Pavková (pomocník)
Veronika Šmerdová (pomocník)
Bc. Marta Zonková (pomocník)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 B2.13
Předpoklady
Zájem o aktuální dění v oboru a ochota komunikovat s přednášejícími.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Blok expertů je exkluzivním a edTech přednáškovým cyklem pro celou univerzitu. Předmět má jednoho vyučujícího z kmenového pracoviště, ten zajišťuje obsah a organizaci předmětu. Vzdělávací obsah předmětu tvoří přednášky zajímavých osobností z oboru i transdisciplinárních expertů z praxe. Různá témata i přednášející se střídají každý týden v daném semestru. Jednotlivé přednášky jsou streamovány a zpřístupněny online.
Cílem předmětu je:
- zprostředkovat studentům aktuální dění v oboru i v transdisciplinárním pohledu;
- poskytnout studentům příležitost setkat se s konkrétními osobnostmi oboru;
- vést studenty k písemné reflexi vybraných témat předmětu
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
– porozumět trendům v oboru informačních studií a knihovnictví;
– lépe aplikovat znalosti z oboru do praxe;
– orientovat se v řadě aktuálních témat spojených s ISK;
- tvůrčím způsobem v digitální formě shrnout vybraná témata.
Osnova
 • Podrobný harmonogram přednášek, anotace a medailonky přednášejících autorů viz blokexpertu.cz.
 • Rámcové oblasti přednášek:
 • - literární věda;
 • - knihovnictví;
 • - informační vědy;
 • - design informačních služeb;
 • - datový management;
 • - fiozofie;
 • - pedagogika;
 • - kultura.
Literatura
 • Euroguide LIS : the guide to competencies for European professionals in library and information services (Variant.) : The guide to competencies for European professionals in library and information services : euroguide LIS (Orig.). info
 • BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. Úvod do informační vědy. Translated by Michal Lorenz - Karel Mikulášek - Dana Vévodová. 1. vydání. Doubravník: Flow, 2017. 451 stran. ISBN 9788088123101. info
 • VICKERY, B. C. a A. VICKERY. Information science in theory and practice. 3. rev. and enl. München: K.G. Saur, 2004. xiii, 400. ISBN 3598116586. info
 • SHUMAN, Bruce A. Issues for libraries and information science in the Internet age. Engelwood: Libraries Unlimited, 2001. xviii, 228. ISBN 1563088053. info
Výukové metody
Tematické přednášky a prezentace osobností oboru LIS a dalších vědních oborů; výstupy expertů z praxe;
Otázky a diskuse
Metody hodnocení
Hodnocení předmětu - zápočet
Podmínky úspěšného ukončení předmětu:
Studenti prezenčního studia:
- pravidelná účast na přednáškách;
- maximálně 2 neomluvené absence;
- vypracování 1 vybraného digitálního artefaktu
Studenti kombinovaného studia:
- mininimálně 5 povinných účastí na přednáškách;
- sepsání 2 digitálních artefaktů
Informace učitele
Předmět je svým obsahem i technologicky moderní formou výuky určen pro studenty prezenční i kombinované formy studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.