ISKM29 Blok expertů

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kristýna Kalmárová (přednášející)
Mgr. Monika Martonová (přednášející)
Bc. Veronika Batelková (cvičící)
Bc. Ondřej Mitrík (cvičící)
Bc. Pavla Rimešová (cvičící)
Bc. Kateřina Čížková (pomocník)
Garance
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 B2.13
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Zájem o aktuální dění v oboru a ochota komunikovat s přednášejícími.
Student POUZE magisterského studijního programu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 51 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 26/51, pouze zareg.: 0/51, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/51
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Blok expertů je exkluzivním přednáškovým cyklem pro celou univerzitu. Vzdělávací obsah předmětu tvoří přednášky zajímavých osobností z oboru i transdisciplinárních expertů a expertek z praxe. Různá témata i přednášející se střídají každý týden v daném semestru. Jednotlivé přednášky jsou poté zpřístupněny online na YouTube kanále KISK.
Cílem předmětu je:
– zprostředkovat studentům aktuální dění v oboru i v transdisciplinárním pohledu;
– poskytnout studentům příležitost setkat se s konkrétními osobnostmi oboru;
– vést studenty k reflexi vybraných témat předmětu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
– porozumět trendům v oboru Informační studia a knihovnictví;
– lépe aplikovat znalosti z oboru do praxe;
– orientovat se v řadě aktuálních témat spojených s oborem;
– tvůrčím způsobem v digitální formě shrnout vybraná témata.
Osnova
 • Podrobný harmonogram přednášek, anotace a medailonky přednášejících jsou k dispozici na FB stránce předmětu (https://www.facebook.com/blokexpertu.kisk/) nebo na webových stránkách KISK (https://kisk.phil.muni.cz/aktualne/blok-expertu).
 • Rámcové oblasti přednášek:
 • - literární věda, literatura a kultura, kulturní průmysly;
 • - knihovnictví;
 • - informační vědy;
 • - design informačních služeb;
 • - informační a datový datový management, business a startupy;
 • - edTech, vzdělávání, pedagogika;
 • - informatika, webdesign a UX.
Literatura
  doporučená literatura
 • Euroguide LIS : the guide to competencies for European professionals in library and information services (Variant.) : The guide to competencies for European professionals in library and information services : euroguide LIS (Orig.). info
 • BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. Úvod do informační vědy. Translated by Michal Lorenz - Karel Mikulášek - Dana Vévodová. 1. vydání. Doubravník: Flow, 2017. 451 stran. ISBN 9788088123101. info
 • VICKERY, B. C. a A. VICKERY. Information science in theory and practice. 3. rev. and enl. München: K.G. Saur, 2004. xiii, 400. ISBN 3598116586. info
 • SHUMAN, Bruce A. Issues for libraries and information science in the Internet age. Engelwood: Libraries Unlimited, 2001. xviii, 228. ISBN 1563088053. info
Výukové metody
Tematické přednášky a prezentace osobností oboru Informační studia a knihovnictví a souvisejících vědních oborů.
Otázky a diskuse.
Metody hodnocení
Hodnocení předmětu - kolokvium.
Podmínky úspěšného ukončení předmětu:
Studenti prezenčního studia:
- aktivní účast na přednáškách;
- maximálně 2 neomluvené absence;
- vypracování 2 různých vybraných digitálních artefaktů ke 2 různým přednáškám.
Studenti kombinovaného studia:
- aktivní účast na přednáškách;
- minimálně 5 povinných účastí na přednáškách;
- vypracování 4 (z toho alespoň 3 různých) vybraných digitálních artefaktů ke 4 různým přednáškám.
Informace učitele
Předmět s tímto kódem je určen POUZE studentům magisterského studijního programu různých oborů vedle mateřského oboru ISK.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.