JSB068 Válka v bývalé Jugoslávii 1991–1995: příčiny, průběh, důsledky

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 D51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit příčiny, průběh a důsledky nejničivějšího válečného konfliktu v Evropě po skončení druhé světové války, který se odehrál na území Chorvatska a Bosny a Hercegoviny v letech 1991–1995. Jaké byly příčiny rozpadu Jugoslávie a následného krveprolití? Kdo byli jeho aktéři a čím bylo motivováno jejich jednání? Jak se vyvíjela situace na bojištích? Jakou roli hrála ve vypuknutí, průběhu a ukončení konfliktu diplomatická a zákulisní jednání? Kdo byly oběti války v bývalé Jugoslávii a proč se často stávaly předmětem bestiálního násilí? Jaké jsou přetrvávající důsledky krveprolití, s nimiž se bosenská, chorvatská, srbská a černohorská společnost vyrovnávají dodnes? Toto jsou některé z klíčových otázek, na něž bude během kurzu hledána odpověď.
Výstupy z učení
Absolvent bude schopen vysvětlit příčiny války v bývalé Jugoslávii v letech 1991-1995, charakterizovat její aktéry a oběti, popsat její průběh a pojmenovat její přetrvávající důsledky.
Osnova
 • 1) Mýtus a trauma: Druhá světová válka v Jugoslávii
 • 2) Bratrství a jednota?: Životní věk a umírání Titovy Jugoslávie
 • 3) "Nikdo vás nesmí bít": Ideová východiska, politika a cíle válčících stran
 • 4) První výstřely: Desetidenní válka ve Slovinsku
 • 5) Cesta bez návratu: Válka v Chorvatsku 1991
 • 6) Etnické čistky a masakry civilistů: Válka v Bosně 1992
 • 7) Všichni proti všem: Válka v Bosně 1993
 • 8) Od diplomacie ke genocidě: Válka v Bosně 1994-1995
 • 9) Bouře nad Krajinou: Válka v Chorvatsku 1995
 • 10) Mír bez vítězů: Konec násilí jako triumf americké diplomacie
 • 11) Otázka viny: Váleční zločinci a jejich oběti
 • 12) Na shledanou v příští válce?: Postjugoslávské společnosti a konfrontace s minulostí
Literatura
  povinná literatura
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
 • HLADKÝ, Ladislav. Bosenská otázka v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 388 s. ISBN 8021036745. info
 • PELIKÁN, Jan, Tomáš CHROBÁK, Jan RYCHLÍK, Stanislav TUMIS, Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ a Ondřej ŽÍLA. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 464 stran. ISBN 9788073086480. info
  doporučená literatura
 • JOVIĆ, Dejan. Yugoslavia : a state that withered away. West Lafayette, Ind.: Purdue University Press, 2009. xii, 419. ISBN 9781557534958. URL info
 • State collapse in South-eastern Europe : new perspectives on Yugoslavia's disintegration. Edited by Lenard J. Cohen - Jasna Dragović-Soso. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2008. 413 stran. ISBN 9781557534606. info
 • RAMET, Sabrina P. Balkan babel : the disintegration of Yugoslavia from the death of Tito to the fall of Milošević. 4th ed. Boulder, Colorado: Westview Press, 2002. xix, 426. ISBN 0813339871. URL info
 • RAMET, Sabrina P. Thinking about Yugoslavia : scholarly debates about the Yugoslav breakup and the wars in Bosnia and Kosovo. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. xvii, 328. ISBN 9780521851510. info
 • LITTLE, Allan. The death of Yugoslavia. Edited by Laura Silber. Rev., with new mat. London: BBC Books, 1996. 400 s. ISBN 0140261680. info
 • MAGAŠ, Branka - ŽANIĆ, Ivo (eds.): The War in Croatia and Bosnia-Herzegovina 1991-1995. London - New York 2001.
 • BURG, Steven L. a Paul S. SHOUP. The war in Bosnia-Herzegovina : ethnic conflict and international intervention. Pbk. ed. Armonk: M.E. Sharpe, 2000. xviii, 499. ISBN 1563243091. info
 • POPOV, Nebojša (ed.): Srpska strana rata, I-II. Beograd 2002.
 • LOVRENOVIĆ, Ivan. Bosna i Hercegovina : budućnost nezavršenog rata. Edited by Miljenko Jergović. Zagreb: Novi Liber, 2010. 253 s. ISBN 9789536045075. info
 • BANAC, Ivo: Raspad Jugoslavije. Eseji o nacionalizmu i nacionalnim sukobima. Zagreb 2001.
 • TESAŘ, Filip. Etnické konflikty. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 251 s. ISBN 9788073670979. URL info
 • JASPERS, Karl. Otázka viny : příspěvek k německé otázce. Edited by Ladislav Hejdánek, Translated by Jiří Navrátil. Vyd. 2., V nakl. Academia 1. Praha: Academia, 2006. 143 s. ISBN 9788020014559. info
 • BROWNING, Christopher R. Obyčejní muži : 101. záložní policejní prapor a "konečné řešení" v Polsku. Translated by Jiří Kasl. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 222 s. ISBN 8072034162. info
 • ZIMBARDO, Philip G. Luciferův efekt : jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Translated by Radek Kašpar - Marika Králíková. Vydání 1. Praha: Academia, 2014. 625 stran. ISBN 9788020023469. info
 • Killing culture / Killture guide. Edited by Viktor Ivančić - Nemanja Stjepanović, Translated by Tomislav Brlek,. Beograd: Forum ZFD, 2019. 151 stran. ISBN 9788690068210. info
 • DRAGOJEVIĆ, Mila. Amoral communities : collective crimes in time of war. First published. Ithaca: Cornell University Press, 2019. xv, 197. ISBN 9781501739828. info
 • NIELSEN, Christian Axboe. Nismo mogli vjerovati... : raspad Jugoslavije 1991-1999. Translated by Dorotea Smešnjak. Zagreb: Srednja Europa, 2021. 293 stran. ISBN 9789538281457. info
Výukové metody
Přednášky, projekce dokumentárních filmů, domácí příprava, diskuse na seminářích.
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtu: pravidelná docházka, domácí příprava (četba textů a zhlédnutí dokumentárních filmů), aktivní účast na seminářích. Ukončení se uskuteční formou závěrečného testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/JSB068