JSB_SLAV55 Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Pavel Pilch (přednášející)
Mgr. Pavel Pilch (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:40 D33
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
V SEMESTRU PODZIM 2020 PROBÍHÁ VÝUKA ONLINE
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybranými momenty vývoje literární vědy ve 20. a 21. století s příhlédnutím k jejich reflexi ve slovanskému areálu a také tradicím brněnské slavistiky.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu bude schopen poučeně hovořit o vybraných literárněvědných koncepcích a přístupech, zasadit je do kontextu celosvětového literárněvědného vývoje a získané poznatky dále prohlubovat studiem příslušné rozšiřující literatury. Bude schopen aplikovat nabyté znalosti na literární díla a chápat roli literárněvědných metod, škol a teorií nejen v kontextu slovanského areálu, ale v oblasti literatury vůbec.
Osnova
 • Předmět je založen na četbě vybraných textů (kratších studií, esejů či ukázek s delších děl) vybraných literárních vědců 20. a 21. stol. a následné diskusi o nich. Seznam možných studijních textů a témat je pohyblivý, může být přizpůsoben preferencím posluchačů:
 • Theodor Adorno a jeho estetická teorie
 • Erich Auerbach a teorie mimésis
 • Roland Barthes - Smrt autora a Mytologie
 • Umberto Eco a populární kultura/literatura
 • Umberto Eco a jeho teorie interpretace (Otevřené dílo, Meze interpretace, Lector in Fabula)
 • Literatura jako hra a karneval (M. M. Bachtin, L. Huizinga)
 • Hermeneutika a recepční estetika (W. Iser)
 • Lingvistika a literatura (R. Jakobson)
 • Strukturalistické eseje (J. Mukařovský)
 • Sémiotika a literatura (J. Kristevová)
 • Teorie prózy (Tz. Todorov)
 • Lakoff - Johnson a jejich Metafory, kterými žijeme
 • Poetika mýtu (J. M. Meletinskij)
 • Fikční světy (T. Pavel, L. Doležel, M. Ryan, R. Ronen, U. Eco)
 • Typologie postav (V. J. Propp)
 • Feministická literární věda
 • Eseje Susan Sontagové
 • Komparatistika (P. van Tieghem, D. Ďurišin, F. Wollman)
 • Genologie
 • Nitranská škola
 • Tradice literární vědy na FF MU
Literatura
  povinná literatura
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
  doporučená literatura
 • CULLER, Jonathan D. Krátký úvod do literární teorie. Translated by Jiří Bareš. Druhé, rozšířené vydán. Brno: Host, 2015. 190 stran. ISBN 9788074912337. info
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Edited by Vladimír Macura - Alice Jedličková. Vydání první. Brno: Host, 2012. 839 stran. ISBN 9788072948482. info
 • Teorie literatury XX wieku : antologia. Edited by Anna B. Burzyńska - Michał Paweł Markowski. Kraków: Znak, 2007. 698 s. ISBN 9788324007257. info
 • WELLEK, René a Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
  neurčeno
 • BARTHES, Roland. Mytologie. Translated by Josef Fulka. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2004. 170 s. ISBN 808656973X. info
 • LAKOFF, George a Mark JOHNSON. Metafory, kterými žijeme. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 280 s. ISBN 80-7294-071-6. info
Výukové metody
Domácí příprava (četba), diskuse v semináři, rozšiřující přednáška.
Metody hodnocení
Student je povinen splnit docházku (max. 3 absence) a aktivně se podílet na chodu semináře. Po splnění těchto podmínek absolvuje závěrečný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/JSB_SLAV55