KJ1A052 Seminář k bakalářské diplomové práci 2

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/8. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michal Brabec (přednášející)
Mgr. Pavlína Javorová Švandová (přednášející)
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Pešek (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na přípravu bakalářské práce. Kurz se skládá z individuálních setkání studentů s vedoucím diplomové práce za účelem vypracování práce. Konečná verze bakalářská práce bude výsledkem toho kurzu. L'assignatura se centra en l'elaboració del TFG. El curs consisteix en reunions individuals d'estudiants amb el director del TFG amb la finalitat de desenvolupar el treball. La versió final del treball de fi de grau serà el resultat d'aquest curs.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen napsat bakalářskou práci podle pokynů a v katalánštině. En finalitzar el curs, l'estudiant serà capaç de redactar un treball de fi de grau seguint les instruccions en català.
Osnova
  • Individuální schůzky s vedoucím. Reunions individuals amb el supervisor.
Literatura
  • ORTEGA ROBERT, Rudolf. Tots els dubtes : una gramàtica del català a l'abast. Edited by Màrius Serra. 1a ed. Barcelona: RBA, 2014. 333 s. ISBN 9788482646992. info
  • COMELLES, Salvador, Teresa GARCIA I BALASCH a Carme VILÀ I COMAJOAN. El català escrit : ortografia, morfologia, funcions : manual d'autoaprenentatge. 1a ed. Barcelona: Barcanova, 2012. 261 s. ISBN 9788448928858. info
  • ORTEGA ROBERT, Rudolf. Tinc un dubte : el petit llibre del català correcte. 6a ed. Barcelona: Magrana, 2011. 191 s. ISBN 9788498670363. info
Výukové metody
Schůzky, domácí příprava, čtení Reunions, deures, lectura
Metody hodnocení
Odevzdání práce. Entrega del TFG.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/KJ1A052