KLIB01 Ancient Mythology

Faculty of Arts
Spring 2000
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Marie Pardyová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Hudečková
Prerequisites (in Czech)
KLSoZk B. A. State Exam in Classical Archeology || LJSoZk First State Exam in Latin || RESoZk First State Exam in Greek || KRSoZk Comprehensive Exam
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Budou probírány jednotlivé aspekty týkající se řeckých a římských reálií, tj. občanského a soukromého života, státní správa a úřady, účast na veřejném životě, vzdělávání, způsob bydlení, odívání, míry, váhy, peníze, způsob obživy, jídlo atd. Mytologie a náoženství, ikonografie mytologie.
Literature
 • ŠÍLENÝ, T. and G. HEJZLAR. Život v antickém Řecku. Praha, 1974. info
 • GROH, Vladimír and Gabriel HEJZLAR. Život v antickém Římě. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 256 s. info
 • BOUZEK, Jan and Iva ONDŘEJOVÁ. Periklovo Řecko [3-2913]. Praha: Mladá fronta, 1989. ISBN 80-204-02083-4. info
 • HOŠEK, Radislav and Václav MAREK. Řím Marka Aurelia. Vydání 1. Praha: Mladá fronta, 1990. 276 stran. ISBN 8020401474. info
 • HOŠEK, Radislav. Země bohů a lidí : pohledy do řeckého dávnověku. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1972. 290 s., [5. info
 • BURIAN, Jan [historik]. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Praha: Svoboda, 1970. info
 • GROH, František and Leo František SASKA. Mythologie Řeků a Římanů. Edited by Jaromíra Rybková. 9. vyd. V Praze: Nakladatelství I. L. Kober, 1948. 267 s. : i. info
 • ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Bohové a hrdinové antických bájí. Vyd. 3. Praha: Mladá fronta, 1982. 478 s. info
 • SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 1973. 741 s. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou pro udělení kolokvia je aktivní účast a zpracování jednoho až dvou krátkých referátů.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2000/KLIB01