KRSoZk Comprehensive Exam in Classical Greek Grammar and Literature

Faculty of Arts
Spring 2005
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: SoZk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Zuzana Jungová
Prerequisites (in Czech)
K souborné zkoušce se smí přihlásit student, který a/ získal předepsané kredity ze svého oboru b/ splnil podmínky společného základu studia na Filozofické fakultě (kredity z kurzu filozofického a předepsaný tělovýchovný kurz) c/ zvládl penzum povinné četby.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Souborná zkouška se skládá z písemné a ústní části, přičemž k oběma částem přistupuje student v témže zkušebním období. Zkouška začíná písemnou částí; student, který podmínky této části nesplnil, nevyhovuje podmínkám zkoušky, a proto ústní část zkoušky neskládá. Termíny státních zkoušek (zpravidla jeden v každém zkušebním období) vyhlašuje vedoucí ústavu a zveřejní je na úřední vývěsce tak, aby se zájemci mohli přihlásit.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Spring 2000, Autumn 2000, Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2005/KRSoZk