KRMgr03 Antická řecká literatura: římské období

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 A22
Předpoklady
Jelikož se jedná o přednášku, není absolvování kurzů Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi a Antická řecká literatura: attická próza a hellénistické období podmínkou, je však vhodné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu, navazujícího na kurzy Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi a Antická řecká literatura: hellénistické období, je podat celkový přehled dalšího rozvoje a diferenciace jednotlivých poetických i prozaických literárních žánrů řecké literatury v tzv. římském období. Součástí výkladu je i zběžné poučení o způsobu dochování starořeckých děl tohoto období a o jejich recepci.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu student:
- dokáže popsat vývoj řecké literatury v daném období a zasadit ho do historického kontextu;
- dokáže charakterizovat důležité žánry řecké prózy i poezie daného období a popsat jejich specifika v antické literatuře;
- je schopen jmenovat hlavní zástupce těchto žánrů v příslušném období a charakterizovat jejich dílo;
- má povědomost rovněž o relevantní sekundární literatuře.
Osnova
 • 1. Vymezení "římského období".
 • 2.-3. Epická poezie: Quintus ze Smyrny; Nonnos z Panopole; Músaios.
 • 4. Didaktická poezie a bajky: Oppiános; Babrios.
 • 5. Lyrika: epigramy.
 • 6.-8 Rétorika a řečnictví: Dionýssios Halikarnásský; Libanios; Lúkiános; Iulianus Apostata.
 • 9. Historiografie.
 • 10. Filozofie.
 • 11. Román.
 • 12.-13. Nauková próza.
Literatura
  povinná literatura
 • APPIANOS. Zrod římského impéria (Římské dějiny I). Praha: Svoboda, 1986. info
 • DIOGENÉS LAERTIOS. Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Translated by Antonín Kolář. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1995. 473 s. ISBN 8090191630. info
 • PAVLÍK, Jiří. Zvuková estetika v literární teorii a kritice Dionýsia z Halikarnássu : s překladem spisu Dionýsia z Halikarnássu O slovní synthesi. Vyd. 1. Praha: KLP, 2010. 207 s. ISBN 9788086791777. info
 • EPIKTÉTOS. Rukojeť ; Rozpravy. Translated by Rudolf Kuthan - Jaroslav Ludvíkovský. Vyd. 2., (ve Svobodě 1.). Praha: Svoboda, 1972. 405 s. URL info
 • JOSEPHUS FLAVIUS. Válka židovská. Translated by Jaroslav Havelka - Jaroslav Šonka. Vyd. 2., dopl., v nakl. Svob. Praha: Svoboda, 1992. 266 s. ISBN 8020502106. info
 • Láska a dobrodružství. Edited by Longos - Héliodóros z Emessy - Bořivoj Borecký, Translated by Ru. Vyd. Longa 3., Héliodóra 2. Praha: Odeon, 1971. 368 s. URL info
 • LÚKIANOS. Šlehy a úsměvy. Translated by Ladislav Varcl. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1969. 312 s. URL info
 • MARCUS AURELIUS, Antoninus. Hovory k sobě. Translated by Rudolf Kuthan. Vyd. 6. Praha: Svoboda, 1975. 194 s. info
 • MÚSAIOS. Héró a Leandros ; Z myšlenek Theognidových ; Verše na rozloučenou. Edited by Músaios, Translated by Julie Nováková. Druhé opravené vydání, v. Praha: Svoboda, 1974. 78 stran. URL info
 • PAUSANIAS. Cesta po Řecku. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1973. 581 s. URL info
 • PLÚTARCHOS. O lásce a přátelství. Praha: Svoboda, 1987. info
 • PLUTARCHOS. Životopisy slavných Řeků a Římanů. 1. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1967. 834 s. info
 • Řecké epigramy anthologie palatinské. Přel. Rudolf Kuthan. Praha 1938; nebo Poslední růže. Přel. Rudolf Mertlík. Praha 1964
 • Tribuni výmluvnosti : výbor ze starověkých řečníků. Edited by Bořivoj Borecký, Translated by Václav Bahník. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1974. 436 s. URL info
  doporučená literatura
 • CANFORA, Luciano. Storia della letteratura greca. Roma: Laterza, 1994. ISBN 88-421-0205-9. info
 • The Cambridge history of classical literature. Edited by P. E. Easterling - Bernard MacGregor Walker Knox. 1. pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. xv, 936. ISBN 0521210429. info
 • SCHMID, Wilhelm a Otto STÄHLIN. Geschichte der griechischen Literatur. München: Beck, 1961. info
 • LESKY, A. Geschichte der griechischen Literatur. Bern, 1971. info
 • DEL CORNO, D. Letteratura greca. Milano, 1988. info
Výukové metody
Přednášky. Samostatná četba antických textů v průběhu semestru (seznam textů zahrnut v bibliografii k předmětu a dále upřesněn v "Poznámce učitele"). E-learning.
Metody hodnocení
Na konci semestru proběhne ústní zkouška z náplně přednášky i ze samostatné četby.
Informace učitele
Poznámky k povinným textům k samostatné četbě:
- Studenti mohou zvolit kterýkoliv český/slovenský/anglický překlad antických textů. Výše uvedené překlady jsou pouze doporučené.
- Z díla Appiána, Flavia Josepha a Pausánia musejí studenti přečíst pouze první knihu.
- Z Diogena Laertia čtou studenti 3. a 5. knihu.
- Z filozofických děl studenti volí buď jednu knihu z Epiktétova díla, nebo spis Marka Aurelia.
- Z Plútarchova díla studenti volí životopisy: Démosthenés a Cicero; Théseus a Romulus; Solón a Publicola; Periklés a Fabius Maximus; a 1 pojednání ze svazku antické knihovny č. 56 O lásce a přátelství.
- Z knihy Tribuni výmluvnosti studenti volí Lúkiánovo dílko Chvála mouchy nebo Před soudem samohlásek a Libania.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/KRMgr03