KSCB001 Dějiny moderní Číny - seminář

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:10–15:45 U23
Předpoklady
KSCA013 Dějiny Číny II || KSCA028 Dějiny moderní Číny
Úspěšně zakončen kurz Dějiny Číny II/Dějiny moderní Číny nebo kurz simultánně zapsán
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
V období od konce 18. století do konce 20. století zápolila Čína se řadou vnitřních problémů, které byly silně reflektovány západními velmocemi. Kurz se pracuje s dobovými materiály, které napomohou studentům porozumět komplikovanému vývoji Číny v během posledních dvou století. Kurz navazuje na základní znalosti z Dějin Číny II. Pozornost bude věnována především následujícím okruhům: - Kontaktům císařské Číny a Západu - Západní pohled a předsudky vůči Číně - Vývoj vzájemných vztahů během 20. Století pod vlivem mezinárodního vývoje Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - Zasadit mezníky čínských dějin do celosvětového dějinného rámce - na základě nabytých znalostí interpretovat události v širším společenském a politickém kontextu - Zhodnotit dějinný vývoj sociálních a politických vazbě Západu a Číny s dopadem na běžného občana Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - Zasadit mezníky čínských dějin do celosvětového dějinného rámce (1792-1989) - na základě nabytých znalostí interpretovat události v širším společenském a politickém kontextu - Zhodnotit dějinný vývoj sociálních a politických vazbě Západu a Číny s dopadem na běžného občana
Osnova
 • 1. Úvodní hodina 2. První kontakty a dojmy a) Marco Polo b) Jezuiti c) George Psalmanazar 3. Čína a Evropa v 18. století a) Evropa na přelomu věků b) Mise Macartney 4. Přelomové 19. století očima evropského tisku a) Opiové války b) Čínská povstání 5. Pronikání do čínského vnitrozemí a) Botanik Robert Fortune b) Obchodníci c) Misionáři d) Státní úředníci 6. Čínské diaspory v zahraničí a) Londýn b) San Francisco c) Singapore 7. Západní imperialismus 8. Čínská republika a) První léta a WWI b) 20. Léta a vznik KSČ c) KMT v. KSČ 9. Čankajšek a Taiwan očima západu 10. Čínská lidová republika a) Vláda Mao Zedonga b) Obnovení kontaktů s U.S.A. 11. Deng Xiaoping a) Návštěva v U.S.A. b) Tiananmen massacre 12. Závěrečná hodina
Literatura
  doporučená literatura
 • SPENCE, Jonathan D. The Search for Modern China. New York: W. W. Norton & Company, 1990. 876 s. ISBN 0-393-97351-4..
 • FÜRST, Rudolf. Čína ve XX. století. 3. díl. Období 1989-2005. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 189 s. ISBN 80-244-1286-1..
 • DIETRICH, Graig. People's China: A Brief History. 3. vyd. New York: Oxford University Press, 1998. 382 s. ISBN 0-19-510629-6..
 • BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 125 s. ISBN 8024402513. info
 • FAIRBANK, John King. Dějiny Číny. Praha: Lidové noviny, 1998. 656 s. ISBN 80-7106-249-9. info
 • The Cambridge history of China. Edited by Roderick MacFarquhar - John King Fairbank. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. xxv, 1108. ISBN 0521243378. info
Výukové metody
Výuka je vedená formou semináře
Metody hodnocení
Kurz je zakončen kolokviem. • Četba a diskuze v hodině • Prezentace v hodině Splnění těchto dvou podmínek znamená udělení zkoušky. Při nesplnění některé z těchto podmínek vyučující může povolit alternativní ukončení předmětu (v případě závažných důvodů) – zpracování seminární práce na zadané téma a dle zadaných parametrů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/KSCB001