KSCA028 Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století)

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Seminář čínských studií – Centrum asijských studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií – Centrum asijských studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 B2.43, kromě Út 16. 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s dějinnými událostmi v Číně od první opiové války v 19. století do r. 1989 a analyzovat jejich dopad na současnou čínskou společnost a vnitřní i zahraniční politiku ČLR. V průběhu jednotlivých přednášek tematicky zaměřených na nejvýznamnější mezníky čínské historie, budou studenti konfrontovat přednášenou problematiku se svými poznatky načerpanými z odborné literatury, jejichž základní znalost prokáží v rámci zkoušky.
Pozornost bude věnována především následujícím okruhům: - historickému vývoji v 19. a 20. století - mezinárodnímu vlivu a geopolitickým zájmům - hlavním ideologickým směrům, které vývoj v Číně ovlivňovaly - životu běžných obyvatel
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- orientovat se v hlavním událostem moderních čínských dějin
- na základě nabytých znalostí interpretovat tyto události v širším společenském a politickém kontextu
- objasnit proces zaostávání Číny za euro-americkým světem
- popsat příčiny pádu císařské Číny a vystihnout v základních rysech problematiku budování Čínské republiky
- charakterizovat průběh Druhé světové války na Dálném východě
- popsat proces převzetí moci v Číně Komunistickou stranou Číny v čele s Mao Zedongem a analyzovat specifika čínského komunismu
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. Počátek konce – Opiové války a) Příčiny b) Zájmy účastníků c) Průběh bojů a jednání d) Následky
 • 3. Ztráta mandátu Nebes a) Rebelie b) Císařovna Dowager Cixi c) Sino-japonská válka d) Poslední císař
 • 4. Čínská revoluce a) První světová válka na Dálném východě b) Sunjatsen, Kuomintag a Čankajšek c) Komunistická strana Číny d) Boj o přežití - rolníci
 • 5. Občanská válka a) Politický souboj b) Zahraniční koncese c) Dlouhý pochod d) Vzestup Mao Ce-tunga
 • 6. Druhá sino-japonská válka 1937-1945 a) Vpád Japonců b) Nankingský masakr c) Loutkový stát Mandžukuo d) Druhá světová válka na Dálném východě e) Křehká spolupráce KMT a KSČ f) Územní zisky
 • 7. Poslední tažení Kuomintangu a) Obnovení občanské války b) Zájmy zahraničních mocností c) Úprk na Taiwan d) Vyhlášení ČLR
 • 8. 50. léta a) Mao Ce-tung upevňuje pozici b) Roky kampaní c) Velký skok vpřed
 • 9. 60. a 70. léta a) Tvrdý dopad Velkého skoku b) Mao v ústraní c) Hrůzy kulturní revoluce
 • 10. Kult osobnosti a) Propaganda b) Postavení ČLR ve světě c) Naděje lepších zítřků
 • 11. Ekonomický boom a) 80. léta b) Komunismus s čínskou charakteristikou c) Tian’anmen
 • 12. Náměstí nebeského klidu a) Následky a dědictví b) Reakce ve světě c) Odkaz Deng Xiaopinga
Literatura
  povinná literatura
 • CHANG, Yong a Jon HALLIDAY. Mao : příběh, který možná neznáte. Translated by Michaela Ponocná. Vyd. 1. Praha: Beta-Dobrovský, 2006, 719 s. ISBN 8073062720. info
 • BAKEŠOVÁ, Ivana, Rudolf FÜRST a Zdenka HEŘMANOVÁ. Dějiny Taiwanu. Praha: Lidové noviny, 2004, 303 s. ISBN 8071067083. info
 • BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, 218 s. ISBN 802440611X. info
 • BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. Díl 2. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, 218 s. ISBN 80-244-0611-X. info
 • FAIRBANK, John King. Dějiny Číny. Praha: Lidové noviny, 1998, 656 s. ISBN 80-7106-249-9. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
• Písemný test • Ústní zkouška testující znalosti z dějin Číny.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: DŮLEŽITÉ: Posluchači jednooborového plánu Čínských studií povinně zapisují ZKOUŠKU, posluchači hlavního plánu KOLOKVIUM. Ostatním posluchačům je doporučeno kolokvium.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/KSCA028